Predstavljanje Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Vlade Republike Hrvatske i Opće preporuke broj 35

Predstavljanje Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Vlade Republike Hrvatske i Opće preporuke broj 35

23. studenoga 2018.Kategorije: Novosti

Predstavljanje Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Vlade Republike Hrvatske i Opće preporuke broj 35

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 23. studenoga, u Zagrebu je u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske održano predstavljanje publikacija Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Vlade Republike Hrvatske i Opće preporuke br. 35 Odbora za uklanjanje diskriminacije žena UN-a o rodno utemeljenom nasilju nad ženama kojom se ažurira Opća preporuka br. 19.
Vlada Republike Hrvatske je Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasiljadonijela u srpnju 2018. godinekao dokument kojim se točno propisuju obveze svih nadležnih tijela za suzbijanje nasilja nad ženama. Konkretno, Protokolom se propisujekoje su obveze Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Publikacija o Protokolu je tiskana u tisuću primjeraka kako bi došla do svih nadležnih institucija s ciljem da se spriječi i smanji nasilje nad ženama, djevojčicama i djevojkama. Posebno osjetljivu skupinu čine žene i djevojke s invaliditetom koje vrlo često doživljavaju višestruku diskriminaciju.

Općom preporukom nadopunjuju se i ažuriraju smjernice državama strankama utvrđene u Općoj preporuci br. 19. Pojmom „nasilja nad ženama” definiranim u Općoj preporuci br. 19, kao i u drugim međunarodnim instrumentima i dokumentima, naglašava se da je to nasilje rodno utemeljeno. U ovoj se Općoj preporuci rabi izraz „rodno utemeljeno nasilje nad ženama” kao precizniji pojam kojim se izriču rodno specifični uzroci i utjecaji nasilja. Taj izraz dodatno osnažuje shvaćanje tog nasilja kao društvenog, a ne pojedinačnog, problema koji iziskuje sveobuhvatne odgovore koji nadilaze specifične događaje, pojedine počinitelje i žrtve/preživjele.

Tijekom predstavljanja moglo se čuti kako je i obiteljsko i seksualno nasilje nad ženama toliko rašireno, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu,da takve pojave predstavljaju globalni problem. Danas brojne međunarodne organizacije pokušavaju pronaći rješenje kako suzbiti takvo nasilje, alisve to ide vrlo sporo. Zastrašujući je podatak o nasilju nad ženama iz objavljene studije Agencije za temeljna prava Europske unije iz 2014. godine, prema kojoj je jedna od tri žene iz Europske unije doživjela fizičko ili seksualno nasilje u dobi nakon 15 godina života.Također, sve postaje još strašnije kada se čuju podaci izistraživanje koje je 2005. godine provela Ženska soba, a koje je pokazalo kako je u Hrvatskoj 17 posto žena doživjelo silovanje ili pokušaj silovanje, a od toga 95 posto nije prijavilo to institucijama.

Predstavljanju su prisustvovali brojni predstavnici državnih institucija, Grada Zagreba, akademske zajednice i predstavnici civilnog društva koji rade na pomoći ženama koje su žrtve nasilja. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom predstavljanju je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Poveznica na Protokol: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1418.html
Poveznica na Opću preporuku br. 35: https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Ujedinjeni narodi/Opća preporuka br 35 o rodno utemeljenom nasilju nad ženama.pdf

Podijelite ovu objavu s drugima: