Predstavljanje institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom članovima Udruge gluhoslijepihosoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije organizirala je predavanje na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom“. Predavanje je dana 11. prosinca 2019. godine, u prostorijama Udruge u Osijeku održao savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mario Burek.
Tijekom predavanja, okupljeni članovi Udruge i članovi njihovih obitelji, djelatnici, suradnici i volonteri mogli su se upoznati sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku.
Primjerima iz prakse rada Ureda sudionici su upoznati o tome u kojim situacijama i na koji način se mogu obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima.Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju sudionicima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja.
Nakon održanog predavanja savjetnik pravobraniteljice održao je sastanak sa predstavnicima Udruge i savjetovanje sa članovima, a s ciljem prikupljanja informacija o aktivnostima koje provode i poteškoćama s kojima se susreću u svakodnevnom životu i radu.

Prilagodba