Predstavljanje hrvatskog prijevoda „Preporuke CM/Rec(2022) 17“ Vijeća Europe i informativnog letka za pomoć žrtvama rodno utemeljenog nasilja.

Predstavljanje hrvatskog prijevoda „Preporuke CM/Rec(2022) 17“ Vijeća Europe i informativnog letka za pomoć žrtvama rodno utemeljenog nasilja.

8. ožujka 2023.Kategorije: Novosti

Predstavljanje hrvatskog prijevoda „Preporuke CM/Rec(2022) 17“ Vijeća Europe i informativnog letka za pomoć žrtvama rodno utemeljenog nasilja.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, 08.ožujka 2023.g. Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske organizirao je predstavljanje hrvatskog prijevoda „Preporuke CM/Rec(2022) 17 Odbora ministara državama članicama o zaštiti prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila“ Vijeća Europe, te informativnog letka za pomoć žrtvama rodno utemeljenog nasilja: „Informacije za migrantice, izbjeglice i tražiteljice azila“. Na skupu su izlagale gđa Anja Šimpraga, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske; gđa mr.sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske; gosp. Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova; te gđa Anna Rich, predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj.
Preporuka se može preuzeti sa internetskih stranica ureda za ravnopravnost spolova
(https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Biblioteka%20ONA//Za%C5%A1tita%20prava%20%C5%BEena%20i%20djevoj%C4%8Dica%20migrantica,%20izbjeglica%20i%20tra%C5%BEiteljica%20azila.pdf).
Informativni letak za pomoć žrtvama nasilja jasnije pojašnjava što je seksualno i rodno uvjetovano nasilje i koja djela uključuje, gdje se može dogoditi i tko ga može počiniti. Namijenjen je migranticama, izbjeglicama i žrtvama azila. Ujedno su navedeni i kontakti od organizacija koje pružaju podršku žrtvama nasilja.
Ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom događaju je prisustvovala savjetnica pravobraniteljice

Podijelite ovu objavu s drugima: