Predavanje na Hrvatskim studijima

Predavanje na Hrvatskim studijima

27. studenoga 2019.Kategorije: Novosti

Predavanje na Hrvatskim studijima

Na Hrvatskim studijima u Zagrebu u okviru izbornog kolegija „Uvod u kulturologiju“ smjera „Filozofija i kultura“ zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić održao je predavanje s temom: Osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj – kultura i mediji.
Hrvatski studiji su visokoobrazovna i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Zagrebu koja izvodi i koordinira znanstveno-nastavne i znanstvenoistraživačke djelatnosti u području društvenih i humanističkih znanosti te u interdisciplinarnom području znanosti, a osobito u proučavanju hrvatskog društva te u polju proučavanja i afirmacije hrvatske znanosti, obrazovanja i kulture u Republici Hrvatskoj i u svijetu.
Predavanju je prisustvovalo četrdesetak studenata koji su sudjelovali vrlo aktivno s pitanjima i primjerima iz svakodnevnog života. Provedena uvodna anketa pokazala je kako gotovo svi sudionici predavanja imaju u svojoj blizini i/ili svojoj okolini osobu s invaliditetom, kako žele poboljšati svoj način shvaćanja invaliditeta, te kako su spremni propitkivati određene sveprisutne modele odnosa i izvještavanja o temama vezanim za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.
S obzirom da je interes studenata smjera „Filozofije i kulture“ Hrvatskih studija usmjeren prvenstveno u smjeru razvijanja kulturnih oblika i kulturnih sadržaja, najviše pažnje tijekom predavanja je bilo posvećeno korištenju odgovarajuće terminologije, primjeni odgovarajućih modela prilagođavanja kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom, obvezama iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom kao najznačajnijeg međunarodno pravnog dokumenta, te pronalaženju odgovarajućih načina ponašanja i komunikacije s osobama različitih vrsta invaliditeta.
Dio studentica i studenata je tijekom predavanja istaknulo kako su do sada imali priliku volontirati u udrugama osoba s invaliditetom, a zanimljivo je kako je nekoliko studentica pokazalo interes za učenjem znakovnog jezika.

Podijelite ovu objavu s drugima: