Praćenja i evaluacije različitosti, pravičnosti i inkluzije u obrazovanju

Praćenja i evaluacije različitosti, pravičnosti i inkluzije u obrazovanju

14. lipnja 2024.Kategorije: Novosti

10. lipnja preko platforme TEAMS održan je drugi sastanak tematskog klastera aktivnosti po državama u organizaciji Europske agencije za posebne obrazovne potrebe i inkluzivno obrazovanje. Drugu skupinu tematskog klastera aktivnosti po državama čine predstavnici Irske, Velike Britanije, Malte i Hrvatske. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Predstavničkog tijela EU Agencije uz uključivanje dionika iz ustanova koje provode aktivnosti praćenja i evaluacije inkluzivnog obrazovanja i rada škola (prosvjetne inspekcije i sl.) te predstavnika tijela za jednakost (pravobranitelja za djecu ili povjerenika za zaštitu od diskriminacije).

Drugi sastanak na kojem zbog iznenadnih obveza nisu mogli sudjelovati predstavnici Velike Britanije bio je usmjeren na predstavljanje rada i razmjenu iskustava pravobraniteljskih ustanova i drugih tijela za jednakost u odnosu na temu praćenja i evaluacije različitosti, pravičnosti i inkluzije u obrazovanju. Savjetnica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Lidija Pongrac opsežno je predstavila instituciju i nadležnosti Pravobranitelja za osobe s invaliditetom te ukratko prisutnima istaknula postojanje i Pučkog pravobranitelja, Pravobranitelja za djecu te Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u Republici Hrvatskoj.

Ideja je bila da savjetnica pravobraniteljice za djecu s obzirom na nadležnost i činjenicu da je rad Europske agencije usmjeren na sve učenike s posebnim obrazovnim potrebama i njihovom inkluzijom u redovni sustav školstva, predstavi rad institucije Pravobranitelja za djecu u okviru teme Praćenja i evaluacije različitosti, pravičnosti i inkluzije u obrazovanju te predstavi koje podatke i na koji način prikupljaju, kako ih analiziraju i diseminiraju kao i dobivene spoznaje te kako isti utječu na politike inkluzije u obrazovanju te prihvaćanju različitosti i osiguravanju pravičnosti u obrazovanju.

S obzirom na nemogućnost prisustvovanja sastanku predstavnika Pravobranitelja za djecu, savjetnica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Lidija Pongrac dala je prikaz rada Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u okviru prikupljanja podataka, diseminacije dobivenih spoznaja i informacija kao i utjecaja na razvoj politika inkluzije osoba s invaliditetom na području obrazovanja. U predavanju je istaknula i razliku korištenja termina pravičnosti, različitosti i inkluzije u odnosu na prethodno definirane okvire koji ističu da  pravičnost primarno označava osiguravanje akademskog uspjeha u odnosu na čimbenike kao što su spol, etnička pripadnost, autohtono podrijetlo, imigrantski status itd. Pravično obrazovanje ima za cilj eliminirati razlike u rezultatima učenika (Europska agencija, 2024., str. 33). Istodobno inkluzija nadilazi pravičnost, ispitujući dobrobit učenika, socio-emocionalni razvoj i njihov osjećaj pripadnosti školi te procjenjuje ne samo ishode, već i ulaze i procese kroz model input-proces-outcome (OECD, 2023., str. 313). Na kraju, različitost u obrazovanju se posebno usredotočuje na različite okolnosti učeničke populacije, uključujući čimbenike kao što su spol, imigrantsko podrijetlo, posebne obrazovne potrebe i sl.

U okviru rada Pravobranitelja za osobe s invaliditetom značenje inkluzije se prvenstveno prati kroz odredbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te Zakona o suzbijanju diskriminacije i znači uključivanje osobe s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi sa svim ostalim građanima u svim sferama života. Kako bi se to postiglo osigurava se razumna prilagodba koja je osobi potrebna, a koja ustvari osigurava pravičnost.

Na navedenom sastanku iz Republike Hrvatske uz Vedranu Šenjug Užarević – predstavnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je ujedno i nacionalni koordinator Republike Hrvatske u okviru aktivnosti Europske agencije za posebne obrazovne potrebe i inkluzivno obrazovanje te savjetnice pravobranitelja za osobe s invaliditetom Lidije Pongrac koja je imala prethodno opisanu prezentaciju, a koja je i zamjena člana Predstavničkog tijela Agencije, sudjelovala je i savjetnica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Branka Meić Salie. Branka Meić Salie je aktivno uz Lidiju Pongrac odgovarala na dodatna pitanja te tako još opsežnije predstavila rad Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u dijelu praćenja i evaluacije inkluzije.

Podijelite ovu objavu s drugima: