Poziv za uključivanje u anketu projekta SEE ME

Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova provodi međunarodni projekt na temu izjednačavanja prava i mogućnosti osoba s invaliditetom u hitnim situacijama. Projekt se zove SEE ME (eng. Safe and Equal in Emergencies) i sufinanciran je sredstvima Europske Komisije u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

U okviru projekta jedna od projektnih aktivnosti je analiza specifičnih potreba i nedostataka u postupanju s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama, kao i analiza trenutnih praksi postupanja s osobama s invaliditetom u takvim situacijama. U tu svrhu provoditelji projekta pripremili su kratki online upitnik (koji se ispunjava putem google obrasca) o teškoćama i izazovima s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom. Ovim putem zamolili bi osobe s invaliditetom da se uključe u projekt ispunjavanjem online obrasca kako bi se prikupile što kvalitetnije informacije važne za projekt i za oblikovanje preporuka budućih javnih politika i strategija vezanih za postupanja u hitnim situacijama.

Poveznica na upitnik:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecX50iOq88rl3kSJDNki_IgRXDhh41mPLDhPSYoyVGC_1d3g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Prilagodba