Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave osobnog automobila

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, Zagreb, kao Naručitelj, pokrenuo je postupak jednostavne nabave osobnog automobila za službenu upotrebu te ovim putem upućuje predmetni Poziv za dostavu ponuda. Pravo sudjelovanja u predmetnom postupku nadmetanja za koji je javno objavljen ovaj Poziv imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude za predmet nabave u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz predmetnog poziva za dostavu ponuda.

Prilagodba