Povjerenica za informiranje predstavila rezultate projekta Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, građana i medija za provedbu zakona o pravu na pristup informacijama

23. listopada održano je zatvaranje projekta kojim je ujedno obilježeno pet godina rada Ureda povjerenika za informiranje. Uz praćenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i rješavanja u žalbama na kršenje tog prava, povjerenica za informiranje Anamarija Musa velik naglasak u radu stavila je na edukaciju udruga, medija i građana kao korisnika i tijela javne vlasti kao obveznika o važnosti Zakona i načinu njegove primjene. Od siječnja 2019. povjerenik za informiranje nadzirat će u kojoj su mjeri web stranice pristupačne osobama s invaliditetom.
Zadaća povjerenika za informiranje je štititi ustavno pravo građana na informacije, pratiti kako se Zakon o pravu na pristup informacijama primjenjuje u praksi, upozoravati na propuste u njegovoj primjeni te u javnosti promicati pravo građana na informacije. Hrvatska je prvi Zakon o pravu na pristup informacijama dobila još 2003., poboljšan je 2011., ali velikih pomaka u praksi nije bilo. Budući da je riječ o jednom od ključnih antikorupcijskih zakona, Europska komisija je od Hrvatske zahtijevala da prije ulaska u EU donese novi zakonski okvir usklađen sa suvremenim standardima. Takav zakon donesen je 2013. i njime je osnovana institucija povjerenika za informiranje.
U sklopu projektaJačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama održane su regionalne edukacije i webinari za tijela javne vlasti i za korisnike prava na pristup informacijama, međunarodna konferencije povjerenika za informiranje, izrađene su publikacije i nove internetske stranice Povjerenika za informiranje kao i edukativni video materijali o grupama tema koje obuhvaća ovo Ustavom zajamčeno pravo i koje će ostati svim ključnim dionicima kao i općoj javnosti na trajnu pomoć i korištenje.

Prilagodba