Potpore za zelena i digitalna radna mjesta

Potpore za zelena i digitalna radna mjesta

27. travnja 2023.Kategorije: Novosti

Potpore za zelena i digitalna radna mjesta

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja dodjeljuje potpore za zelena i digitalna radna mjesta. Cilj mjere je poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te zapošljavanje osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima. Za sve informacije pozivamo poslodavce da se obrate Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Više o zelenim i digitalnim radnim mjestima možete pročitati i u Priručniku na poveznici: https://mjere.hr/app/uploads/2022/11/HZZ_Prirucnik-za-dodjelu-potpora-za-zelena-i-digitalna-radna-mjesta-200722.pdf

Zelena radna mjesta – načela

Potpora se može dodijeliti gospodarskim subjektima čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, i to ako znatno doprinosi jednom od okolišnih ciljeva:

 • Ublažavanje klimatskih promjena
 • Prilagodba klimatskim promjenama
 • Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
 • Prijelaz na kružno gospodarstvo
 • Sprečavanje i kontrola onečišćenja
 • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava
 • ne šteti bitno niti jednom okolišnom cilju

Digitalna radna mjesta – načela

Potpora se može dodijeliti svim gospodarskim subjektima, neovisno o djelatnosti koju gospodarski subjekt obavlja. Ne postoji klasifikacija radnih mjesta koja su digitalna u smislu standardne klasifikacije, ali možete se rukovoditi ovim smjernicama. Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:

 • IKT programiranje
 • razvoj aplikacija
 • digitalna poslovna analiza
 • digitalni marketing i kreiranja sadržaja
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka
 • upravljanje digitalnim proizvodima
 • podatkovna znanost
 • dizajn korisničkog iskustva
 • robotika
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje
 • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Više o tome pročitajte na: https://mjere.hr/katalog-mjera/zelena-i-digitalna-radna-mjesta/
Iznosi se dodjeljuje za potporu Zapošljavanje i ovdje za potporu Pripravništvo (zelene potpore) na način kako je opisano na poveznici: https://mjere.hr/mjere/potpora-za-zaposljavanje-zeleno-digitalno-2023/ i https://mjere.hr/mjere/potpore-za-pripravnistvo-zeleno-digitalno-2023/
Ciljane skupine su, među ostalim, i osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod. Zavod dodjeljuje mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Iznosi potpora mogu se povećati ili smanjiti i tijekom trajanja razdoblja sufinanciranja, a da se pritom ne treba pribaviti suglasnost podnositelja zahtjeva izmjene li se ili dopune propisi na temelju kojih su predmetni iznosi određeni, odnosno izračunati.
Iznosi potpore su prikazani u tablici na poveznicama:
https://mjere.hr/mjere/potpora-za-zaposljavanje-zeleno-digitalno-2023/ i https://mjere.hr/mjere/potpore-za-pripravnistvo-zeleno-digitalno-2023/

Podijelite ovu objavu s drugima: