Posjet suradnika pravobraniteljice gradu Virovitici

Posjet suradnika pravobraniteljice gradu Virovitici

18. rujna 2019.Kategorije: Novosti

Posjet suradnika pravobraniteljice gradu Virovitici

U svrhu unaprjeđenja položaja osoba s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom inicirala je održavanje sastanaka sa predstavnicima Grada Virovitice te udrugama i poslodavcima s područja cijele županije. Dana 18. rujna 2019. godine održan je u Gradskoj upravisastanak sa predstavnicima Grada na temu „Položaj osoba s invaliditetom u Virovitici“, a istog dana održani su i sastanak sa predstavnicima udruga u prostorijama Sportske zajednice grada Virovitice te sastanak sa predstavnicima tvrtke Tvin d.o.o. koji je održan u sjedištu tvrtke. Iz Ureda pravobraniteljice na sastancima su prisustvovali zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević i savjetnici pravobraniteljice Natalija Krajnović i Mario Burek.
Tijekom sastanka sa predstavnicima Grada Virovitice,zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Alen Bjelica predstavili sumjere i aktivnosti koje Grad provodi s ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom na području grada. Istaknuli susuradnju i pružanje podrške u djelovanju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na području grada i Virovitičko-podravske županije te suradnju sa ustanovama i institucijama u kojima osobe s invaliditetom ostvaruju pojedina prava. Posebno su istaknuli radove i projekte provedene s ciljem osiguranja pristupačnosti javnih površina i objekata, projekte i aktivnosti provođene u svrhu jačanja stručnih kapaciteta i osiguranja stručnog kadra za rad s djecom s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama te mjere usmjerene na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Predstavnici Grada detaljno su upoznali suradnike pravobraniteljice sa programima koji će se provoditi i uslugama koje će se pružati u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici, ističući kako će uskoro sve biti spremno za otvorenje jedne od najljepših i najmodernijih odgojno-obrazovnih ustanova u ovom dijelu Hrvatske. Uz sve navedeno, Grad Virovitica priprema i skorašnje usvajanje lokalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.
Zamjenica pravobraniteljiceMira Pekeč-Knežević podsjetila je predstavnike Grada na činjenicu da je u Osijeku otvoren Područni ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koji pokriva i područjeVirovitičko-podravske županije te je iznijela konkretne prijedloge za daljnju suradnju Grada, udruga ovog područja i Ureda pravobraniteljice. Također, suradnici pravobraniteljiceistaknuli su primjere dobre prakse iz drugih područja koji i odgovornima u Gradu Virovitici mogu pomoći u što učinkovitijem provođenju aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom.Rezultat sastanka su zaključci koji će poslužiti kao temelj za provođenje daljnjih aktivnosti i intenziviranje suradnje Grada Virovitice i Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
Tijekom sastanka sa predstavnicima udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, zamjenica pravobraniteljice predstavila je djelokrug i način rada Područnog ureda u Osijeku i način na koji se osobe s invaliditetom mogu obratiti Uredu. Nakon ukazivanja na nadležnosti pravobraniteljice i radnje koje može poduzimati s ciljem zaštite, praćenja i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom, suradnici pravobraniteljice potaknuli su predstavnike udruga na aktivnije obraćanje Uredu.
Predstavnici udruga su tijekom sastanka predstavili svoje udruge, aktivnosti i projekte koje provode te suupozorili na poteškoće i prepreke s kojima se susreću u svom djelovanju, kao i na probleme s kojima se susreću njihovi članovi u svakodnevnom životu. Između ostaloga, ukazuju na potrebu za osiguranjem pristupačnosti objekata i infrastrukture u manjim, ruralnim mjestima izvan Virovitice, pritužuju se na nepostojanje bilo kakvog oblika prijevoza iz takvih mjesta, a koji bi bio na raspolaganju osobama slabije pokretljivosti te posebno upozoravaju na puno veću potrebu za osobnim asistentima od onoga što se trenutno ostvaruje kroz projekte koje provode. Predstavnici udruga pohvalili su suradnju sa Gradom Viroviticom i istaknuli da osjete kako postoji razumijevanje za potrebe osoba s invaliditetom i udruga koje ih okupljaju.Sve navedeno, kao i brojni drugi upiti i pritužbe koje su iznijeli te prijedlozi za unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom, poslužiti će kao osnova za daljnja postupanja Ureda pravobraniteljice.
Zaključno, suradnici pravobraniteljice podsjetili su predstavnike udruga na važnost zagovaranja i njihovu ulogu u društvu. Svjesni svih prepreka na koje nailaze u svom radu, pozvali su ih na još aktivniju zagovaračku aktivnost kako bi uz zajedničko djelovanje poboljšali položaj osoba s invaliditetom u našem društvu.
Suradnici pravobraniteljice su ovom prilikom posjetili lokalnog poslodavca koji zapošljava osobe s invaliditetom kako bi razmijenili iskustva i prijedloge vezano za zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom.

Podijelite ovu objavu s drugima: