Područni uredi pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obilježili Međunarodni dan ljudskih prava

Područni uredi pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obilježili Međunarodni dan ljudskih prava

14. prosinca 2022.Kategorije: Novosti

Područni uredi pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obilježili Međunarodni dan ljudskih prava

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava suradnici pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održali su u Osijeku, Splitu i Rijeci edukativne radionice za studente pravnih fakulteta. Radionice su održane dana 13. prosinca 2022. godine u područnim uredima pravobraniteljice u Osijeku i Rijeci te 14. prosinca u Područnom uredu Split.
Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. prosinca, na dan kada je 1948. godine potpisana Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, dokument kojim je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Obilježavanjem Dana ljudskih prava ističu se postignuća učinjena u domeni ljudskih prava i njihove zaštite, potvrđuju vrijednosti načela i standarda ljudskih prava te podsjeća na daljnju obvezu izgradnje svijeta u kojemu je život jednakosti u dostojanstvu i pravima stvarnost za sve.
Uzimajući u obzir uspješnu suradnju institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom sa pravnim fakultetima u Osijeku, Splitu i Rijeci te vodeći računa o važnosti obrazovanja o ljudskim pravima kao važnom dijelu pravne kulture i pravne pismenosti, pravobraniteljica je inicirala održavanje edukativnih radionica za studente ovih fakulteta, kako bi se i na taj način obilježio Međunarodni dan ljudskih prava.
Tijekom tri održane radionice na kojima su sudjelovali profesori i dvadesetak studenata Pravnog fakulteta Osijek, Pravnog fakulteta Split i Pravnog fakulteta u Rijeci, djelatnici područnih ureda pravobraniteljice studentima su pružili znanja i informacije o kodifikaciji međunarodnopravne zaštite prava osoba s invaliditetom i njihovoj implementaciji u pravni poredak Republike Hrvatske, kao i o ulozi Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u zaštiti tih prava i suzbijanju diskriminacije temeljem invaliditeta.
Kroz teorijsko izlaganje, radioničke vježbe i međusobnu komunikaciju studentima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom kao najznačajniji međunarodno pravni dokument za osobe s invaliditetom, s posebnim naglaskom na obveze preuzete potpisivanjem i ratificiranjem Konvencije.
Pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja.
Kroz primjere iz svakodnevnog života studenti su upoznati sa promjenom u načinu gledanja na invaliditet i osobe s invaliditetom te im je kroz primjere modela prikazivanja invaliditeta pojašnjeno što znači odnositi se prema osobama s invaliditetom kao prema nositeljima ljudskih prava, a ne kao prema primateljima milosrđa.
Također, ukazano je na važnost korištenja primjerene terminologije te im je pojašnjeno zašto je važno koristiti npr. izraz osoba s invaliditetom umjesto invalid, dijete s teškoćama u razvoju umjesto dijete s posebnim potrebama i sl.
Poseban naglasak stavljen je na bonton, odnosno primjeren način komunikacije i odnosa prema osobama s različitim vrstama oštećenja te su studenti i profesori imali priliku kroz praktične vježbe i primjere naučiti na koji način osigurati razumnu prilagodbu i pravilno komunicirati sa osobama s invaliditetom različitih vrsta oštećenja prilikom sastanaka, sudskih rasprava, razgovora za posao, i sl.
S ciljem poticanja studenata na promišljanje i osposobljavanja za primjenjivanje stečenih znanja u konkretnim životnim i profesionalnim situacijama u kojima će se kao budući pravnici naći, studentima su pripremljene simulacije ispitnih postupaka i postupanja po pritužbama utemeljene na slučajevima iz svakodnevnog rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
Provodeći opisane vježbe i raspravljajući o svakom pojedinom slučaju studenti su uz upoznavanje sa djelokrugom rada Ureda, ujedno potaknuti na promišljanje o tome kako i na koji način svatko od nas u svom okruženju, posebno kao budući pravnik, može doprinijeti zaštiti prava i suzbijanju diskriminacije osoba s invaliditetom, odnosno doprinijeti stvaranju pravednijeg i ravnopravnijeg društva u kojemu će osobe s invaliditetom biti ravnopravni građani s jednakim mogućnostima za sudjelovanje u svim životnim aktivnostima kao i svi ostali.

Podijelite ovu objavu s drugima: