Podrška provedbi projekta Inklutour

Podrška provedbi projekta Inklutour

17. ožujka 2022.Kategorije: Novosti

Podrška provedbi projekta Inklutour

Dana 17. ožujka 2022. godine održan je radni sastanak nositelja i partnera projekta Inklutour. Sastanak je održan putem ZOOM aplikacije, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je prisustvovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Pučko otvoreno učilište Osijek nositelj je projekta Inklutour, kojim se želi poboljšati pristup osobama s invaliditetom tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Partneri na projektu su Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, Inkluzivna kuća Zvono i ORA TOURS d.o.o., a projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda uz Ministarstvo sporta i turizma kao Posredničko tijelo razine 1 u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 2.316.445,32 kuna. Tijekom projekta će se provesti dva individualizirana programa obrazovanja za zanimanja u turizmu, izraditi će se priručnici za obrazovanje, održati edukacije “soft skills” i razvoja digitalnih kompetencija te pružiti psihosocijalnu pomoć polaznicima. Projekt će biti usmjeren i na pružatelje usluga u turizmu za koje će se organizirati aktivnosti usmjerene na podizanje razine svijesti i jačanje vještina i znanja vezano za rad sa osobama s invaliditetom. Cilj projekta je pripremiti, osposobiti i u konačnici aktivno uključiti na tržište rada veći broj osoba s invaliditetom.
Tijekom radnog sastanka održanog 17. ožujka provedena je rasprava o zadacima koji projektne partnere očekuju i ciljevima koji se žele ostvariti te su definirani konkretni zadaci i zaduženja za predstojeće razdoblje. Savjetnik pravobraniteljice sudjelovanjem na navedenom sastanku je iskazao spremnost Ureda pravobraniteljice za pružanjem podrške u provedbi projekta Inklutour te je iznio prijedloge vezano za provedbu pojedinih aktivnosti.

Podijelite ovu objavu s drugima: