Panel rasprava „Sustav besplatne pravne pomoći – problemi i izazovi“

Panel rasprava „Sustav besplatne pravne pomoći – problemi i izazovi“

19. lipnja 2019.Kategorije: Novosti

Panel rasprava „Sustav besplatne pravne pomoći – problemi i izazovi“

Dana 19. lipnja 2019. godine u Knjižari Nova u Osijeku održana je Panel rasprava „Sustav besplatne pravne pomoći – problemi i izazovi“ u organizaciji Centra za mir – Osijek i Centra za mirovne studije. U raspravi su sudjelovali predstavnici udruga pružatelja besplatne pravne pomoći, odvjetnici, voditelj Pravne klinike Pravnog fakulteta u Osijeku, predstavnice Ministarstva pravosuđa i Ureda državne uprave te predstavnici područnih pravobraniteljskih ureda.Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na panel raspravi sudjelovao je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Sudionici rasprave podsjetili su javnost da je pravo na pristup pravosuđu jedno od temeljnih ljudskih prava, neodvojivo od ustavnog načela jednakosti svih građana pred zakonom, a zajamčeno međunarodnim, europskim i nacionalnim pravnim aktima. Ostvarivanje tog prava ovisi o dostupnosti pravne pomoći svim građanima bez obzira na njihovo imovno stanje. Postojanje djelotvornog i efikasnog sustava besplatne pravne pomoći u svakoj državi jamac je ostvarivanja ljudskih prava. Taj sustav treba pružiti sigurnost da će prava svih građana biti jednako zaštićena. Sustav besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj je ustrojen usvajanjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP) 2008. godine u procesu pristupanja Europskoj uniji. U svom razvoju prošao je više dorada, jer se pokazao neadekvatnim i nefunkcionalnim. Zahvaljujući aktivnom zagovaranju, prije svega civilnog sektora, koncem 2013. godine usvojen je novi ZBPP kojim je građanima značajno olakšan pristup primarnoj pravnoj pomoći koju pružaju ovlaštene udruge, pravne klinike i uredi državne uprave. Pojednostavljena je procedura za korištenje primarne pravne pomoći izravnim obraćanjem korisnika pružateljima primarne pravne pomoći, ublažene su pretpostavke za ostvarivanje primarne pravne pomoći, a kao oblik isključivo primarne pravne pomoći ponovo uvedeno pravno informiranje i savjetovanje i to u svim pravnim područjima. Na taj način širokom krugu korisnika omogućuje se dostupnost opće pravne informacije i pravno savjetovanje.
Tijekom rasprave postavljena su brojna pitanja, istaknuti problemi i izazovi s kojima se susreću svi dionici u sustavu besplatne pravne pomoći te su izneseni konstruktivni prijedlozi za njihovo rješavanje. Kao neke od bitnijih tema obrađenih tijekom rasprave ističemo (ne)informiranost građana o mogućnošću traženja besplatne pravne pomoći, problem nezainteresiranosti odvjetnika za sudjelovanje u pružanju besplatne pravne pomoći kao i problemi s kojima se susreću oni odvjetnici koji pružaju besplatnu pravnu pomoć, nedovoljna potpora i podrška, prvenstveno u financijskom smislu udrugama i pravnim klinikama koje su registrirane kao pružatelji primarne pravne pomoći te je istaknuta potrebna za sustavnim načinom rješavanja financiranja pružanja ovih usluga. Također, istaknut je i problem nedovoljne potpore jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pružateljima besplatne pravne pomoći.
Svi prijedlozi izneseni tijekom rasprave koristiti će se u predstojećem razdoblju s ciljem uspostavljanja još učinkovitijeg sustava pružanja besplatne pravne pomoći kako bi ista zaista bila dostupna svima kojima je potrebna.

Podijelite ovu objavu s drugima: