Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu

Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu

10. listopada 2019.Kategorije: Novosti

Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu

Dana 10. listopada 2019. godine, u Osijeku je u organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) održan treći skup na temu „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“.
Od 2017. godine FER i HAKOM organiziraju skup „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“ s ciljem podizanja svijesti društva o izazovima s kojima se susreću osobe s invaliditetom u digitalnom društvu. Po prvi puta skup je održan izvan Zagreba, u Osijeku, a na skupu su uz organizatore sudjelovali i predstavnici udruga osoba s invaliditetom, operatora, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Grada Osijeka, Povjerenika za informiranje i mnogi drugi.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na skupu je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek, koji je u pozdravnom govoru okupljenima ukazao na važnost i obvezu uklanjanja prepreka za pristup osoba s invaliditetom digitalnim sadržajima. Istaknuo je da su aktivnosti koje provode FER i HAKOM sa svojim partnerima, a koje su usmjerene na razvijanje pristupačnog web sjedišta i podizanje svijesti društva o ovom pitanju za svaku pohvalu i uvažavanje, a suradnju i interakciju koju prilikom provođenja tih aktivnosti ostvaruju sa udrugama osoba s invaliditetom istaknuo je kako primjer dobre prakse koji bi trebali slijediti i ostali koji osmišljavaju i provode projekte koji za cilj imaju poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u društvu.
Predstavnici HAKOM-a i FER-a okupljene su upoznali sa rezultatima zajedničkih istraživanja i nastojanja kako internetske stranice učiniti što pristupačnijima osobama s invaliditetom te su predstavili aktivnosti koje su se provodile nastavno na zaključke usvojene na prva dva skupa na ovu temu. Podsjetili su da će rezultat navedenih aktivnosti, osim pristupačnog web sjedišta (više na poveznici: http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/novosti-hr/497-nastavak-aktivnosti-na-projektu-suradnje-u-podrucju-razvoja-digitalnog-ukljucivog-drustva ), biti i oblikovanje Metodologije za razvoj pristupačnog web sjedišta, s naglaskom na nužnost suradnje s krajnjim korisnicima. Navedena Metodologija biti će u obliku brošure javno dostupna svima, posebno onima koji prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, moraju prilagoditi svoje mrežne stranice i dokumente na njima.
Upravo o obvezama koje proizlaze iz navedenog Zakona, razlozima njegova donošenja i izazovima koji predstoje u provedbi, izlagao je Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.
Tijekom rasprave koja je uslijedila nakon izlaganja, predstavnici udruga osoba s invaliditetom raznih vrsta oštećenja iznijeli su svoja iskustva vezano za prepreke i izazove s kojima se susreću prilikom pristupanja digitalnim sadržajima. Također, izneseni su brojni prijedlozi kako te prepreke ukloniti i osigurati komunikacijsku i informacijsku pristupačnost osobama s invaliditetom. Osim digitalne pristupačnosti, tema rasprave bila je i fizička pristupačnost poslovnih prostora operatora, ukazivanje na prepreke koje i dalje postoje, kao i isticanje dobrih primjera iz prakse kojima je uz suvremenu tehnologiju i vodeći se načelom univerzalnog dizajna osigurana pristupačnost.
Zaključci skupa poslužiti će kao temelj i smjernice za provođenje daljnjih aktivnosti, jačanje suradnje svih dionika i posebno intenziviranje aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti društva o ovoj temi.

Podijelite ovu objavu s drugima: