Osnovano Povjerenstvo za ranu intervenciju u djetinjstvu

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 29. kolovoza 2019. godine osnovano je Povjerenstvo za ranu intervenciju u djetinjstvu. Donošenjem ove Odluke ispunjen je prvi i neizostavni korak u izgradnji sustava rane intervencije u Hrvatskoj, odnosno osnovano je na visokoj razini Upravljačko tijelo za ranu intervenciju kao tijelo odgovorno za usmjeravanje i koordiniranje procesa izrade Nacionalnog strateškog plana za stvaranje sustava rane intervencije u djetinjstvu, te za pružanje podrške razvoju Akcijskog plana, smjernica, standarda i procedura za usluge rane intervencije. Također, Odlukom je ispunjen dio zaključaka koji su definirani na Konferenciji o ranoj intervenciji održanoj u prosincu 2017. godine kao i preporuke pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u izvješćima o radu za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Rana intervencija obuhvaća proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci koja imaju teškoće u razvoju ili kod koje postoji faktor rizika za razvojno odstupanje, uslijed bioloških ili okolišnih faktora.

Imenovani članovi Povjerenstva su ministar zdravstva (koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva), ministar za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ministar znanosti i obrazovanja, ministar financija, ministar rada i mirovinskoga sustava, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije i ministar uprave.

Odlukom je određeno da će ministar zdravstva imenovati članove Izvršne radne skupine u roku od 30 dana sa sljedećim zadatcima:
– izraditi nacionalni strateški plan za ranu intervenciju u djetinjstvu,
– izraditi akcijski plan za provedbu nacionalnog strateškog plana za ranu intervenciju u djetinjstvu,
– izraditi standarde i smjernice za usluge rane intervencije i izradu procedura za programe rane intervencije, te pripremiti provedbu pilot projekta.

Nadamo se kako će rad ovog Povjerenstva, osnivanje i rad Izvršne radne skupine, dovesti do izgradnje i suštinskog poboljšanja cjelokupnog sustava rane intervencije u djetinjstvu u korist sve djece u Hrvatskoj i da nećemo čekati sljedeće dvije godine na donošenje i provedbu namjeravanog.

Prilagodba