Osnovan savjet za unapređenje usluge organiziranog stanovanja za osobe s intelektualnim teškoćama

U utorak, 30. siječnja 2024. godine, u Udruzi za promicanje inkluzije u Zagrebu, održan je osnivački sastanak Savjeta za unapređenje usluge organiziranog stanovanja za osobe s intelektualnim teškoćama. Savjet čine udruge koje pružaju uslugu organiziranog stanovanja osobama s intelektualnim teškoćama, Centar za inkluziju Šibenik, Centar za inkluziju i socijalne usluge Bjelovar i Udruga za promicanje inkluzije te predstavnici transformiranih ustanova koje pružaju ovu uslugu, Centra za rehabilitaciju Zagreb i Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj. Savjetu su pristupili i Pravobranitelj za osobe s invaliditetom te prof.dr.sc. Daniela Bratković s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu i izv.prof.dr.sc. Marko Buljevac sa Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Povod za osnivanje Savjeta je zabrinutost stručnjaka, predstavnika neovisnih institucija i znanstvenika za opstanak usluge organiziranog stanovanja kao alternative institucionalizaciji osoba s intelektualnim teškoćama i psihičkim bolestima i jedinoj socijalnoj usluzi u okviru koje se osobama pruža sveobuhvatna podrška u svim područjima života. Kao stručnjaci i znanstvenici koji dugi niz godina zagovaraju, promiču i ostvaruju u praksi pravo osoba s intelektualnim teškoćama na život u zajednici u skladu s vlastitim izborima uz odgovarajuću podršku, članovi novoosnovanog Savjeta zabrinuti su zbog izjednačavanja organiziranog stanovanja sa uslugom smještaja, kako u propisima koje donosi nadležno Ministarstvo tako i u javnom komuniciranju predstavnika tijela javne vlasti  ali i predstavnika medija.

Republika Hrvatska potpisnica je Konvencije o pravima osoba s invaliditetom čime se obvezala  svim osobama s invaliditetom osigurati pravo na neovisno življenje i na uključivanje u zajednicu. Šesnaest godina nakon pristupanja Konvenciji daleko smo od ostvarivanja ovog prava za sve osobe s invaliditetom, posebno za osobe s intelektualnim teškoćama i psihičkim bolestima a posebno zabrinjava usporavanje pa i zaustavljanje započetog procesa deinstitucionalizacije.

Zbog toga je na osnivačkom sastanku usuglašena misija Savjeta za unapređenje usluge organiziranog stanovanja: zajednički djelovati s ciljem utjecanja na politike, kako bi se stvorili preduvjeti, posebno odgovarajuće usluge podrške, za jednakopravan život, obrazovanje, rad i uključenost u zajednicu osoba s intelektualnim teškoćama i psihičkim bolestima. Također, članice Savjeta će zajednički raditi na senzibilizaciji i mijenjanju stavova u općoj javnosti, a posebno predstavnika medija, o pravima ali i mogućnostima osoba s intelektualnim teškoćama te primjerima njihovog uspješnog uključivanja u život zajednice, čak i nakon desetljeća provedenih u institucijama.

Osnivački sastanak Savjeta i oblikovanje njegove misije i plana djelovanja facilitirali su Patti Scott i Dave Hasbury iz Neighbours Inc. iz Sjedinjenih američkih država. Neighbours Inc. inovativna je neprofitna organizacija koja više od 30 godina pruža podršku osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima u odabiru i dizajniranju života kakvog žele u svojim lokalnim zajednicama i susjedstvima. Patti i Dave posvetili su svoje karijere i živote pružanju podrške osobama s invaliditetom, njihovim obiteljima, zajednicama, organizacijama i vladama kako bi osobama s invaliditetom omogućili da žive kao cijenjeni građani i ravnopravni članovi zajednice. Koristeći pristup i alate ko-dizajniranja promjene (Collaborative Change Design) potakli su članice Savjeta u kreiranju zajedničke vizije i formuliranju prvih koraka koje će zajednički poduzeti u njezinom ostvarivanju.

Savjet će djelovati u okviru Saveza udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja, koji čini osam udruga koje ovu uslugu pružaju za oko 300 osoba s intelektualnim teškoćama.

U ime Pravobranitelja za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovala savjetnica pravobranitelja Vesna Mužina.