Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika

Donošenjem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima definirani su kriteriji za odobravanje pomoćnika, te je njegovo donošenje trebalo doprinijeti podizanju kvalitete uključivog obrazovanja.
Međutim, nije prihvatljivo da do početka školske godine zahtjevi za odobravanje pomoćnika u nastavi nisu riješeni te da djeca s teškoćama u razvoju dolaze u školu bez odgovarajuće potpore kada se zna broj djece kojima će trebati takav vid podrške već u lipnju.

Različiti izvori financiranja pomoćnika u nastavi mogu otežati i usporiti postupak odobravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, međutim, procedura za njihovo uključivanje je propisana stoga i ne nalazimo opravdanje da postupci do početka školske godine nisu u cijelosti dovršeni.

Iako podrška pomoćnika u nastavi nije jedini oblik podrške učeniku s teškoćama u razvoju, svjesni smo da sustav obrazovanja još nije ni približno pristupačan i prilagođen individualnim potrebama svakog djeteta. Stoga učenici s teškoćama u razvoju ovaj oblik podrške trebaju dobiti u obimu i na način koji će im omogućiti da u procesu obrazovanja sudjeluju samostalno, sukladno svojim mogućnostima i potrebama.

Apeliramo na nadležno Ministarstvo da žurno donese sve odluke vezano uz odobravanje pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi djeca s teškoćama u razvoju od samog početka školske godine mogla kvalitetno sudjelovati u nastavi.

Prilagodba