Opskrba zaštitnom opremom te uvjeti rada pružatelja usluga djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Slijedom informacija koje smo zaprimili putem obraćanja Uredu i putem objava na društvenim mrežama kao i objave članka na portalu Slobodne Dalmacije pod nazivom „Dijana Aničić bijesna zbog paketa koji je na adresu ‘Anđela‘ stigao 52 dana nakon proglašenja epidemije. Njezina objava digla je Split na noge“ vezano za nedovoljno opskrbljivanje udruga koje su pružatelji socijalnih usluga zaštitnom opremom, u potpunosti razumijemo potrebe i iskazujemo podršku takvim zahtjevima. Naime, budući da udruge same nemaju planirana sredstva za nabavku zaštitne opreme, a u mnogim sredinama su upravo oni pružatelji socijalnih usluga, Republika Hrvatska mora sukladno potrebama osigurati potrebnu zaštitnu opremu kako bi se na odgovarajući način zaštitili i korisnici i pružatelji usluga.

Pri tome treba imati u vidu da su korisnici djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, a da su usluge koje primaju neophodne za njihov život i održavanje nužne kvalitete življenja.

Slijedom navedenog uputili smo preporuku nadležnom Ministarstvu navodeći između ostalog sljedeće:
„…Svakako da je situacija pandemije virusa COVID-19 rizična situacija zbog koje su se naši životi i način življenja promijenio. Tako je bilo tijekom trajanja izvanrednih okolnosti i provođenja restriktivnih zaštitnih mjera, ali se ista situacija na određeni način nastavlja i sada kada dolazi do postupne normalizacije života.

Svjesni ozbiljnosti situacije i nužnosti sprečavanje daljnjeg epidemiološkog širenja virusa Korone (COVID-19) i zaštite zdravlja, pružanje usluga se ipak mora na odgovarajući način nastaviti kako bi osobe s invaliditetom imale i nadalje odgovarajuću podršku bez koje mnogi od njih ne mogu živjeti.

Udruge i organizacije su u brojnim sredinama pružatelji različitih socijalnih usluga koje su u najvećem broju slučajeva i formalno ugovorene s Vašim Ministarstvom. Ublažavanjem provođenja zaštitnih mjera i normalizacijom svakodnevnice oni su nastavili ili će ovih dana nastaviti s pružanjem usluga svojim korisnicima. S obzirom da udruge same nemaju mogućnosti niti unaprijed planirana sredstva za nabavku zaštitne opreme sada potrebne za rad s korisnicima koji pripadaju najranjivijim skupinama društva, a govorimo o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, preporučujemo da se u okviru Vašeg Ministarstva kao nadležnog tijela omogući i osigura opskrba s potrebnom zaštitnom opremom, potrebnim maskama, vizirima, rukavicama i dezinfekcijskim sredstvima, sve u cilju kako bi se pružanje usluga nastavilo na siguran način i za korisnike i pružatelje.

Vjerujemo da potrebe s obzirom na broj korisnika i usluge koje se pružaju nisu u svim sredinama i kod svih pružatelja iste, te da se prethodnim prikupljanjem podataka od pružatelja socijalnih usluga može osiguravanje i raspodjela zaštitne opreme organizirati na odgovarajući način…“

Prilagodba