Online predavanje za studente Socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek

Online predavanje za studente Socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek

14. prosinca 2020.Kategorije: Novosti

Online predavanje za studente Socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek

Na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek u okviru kolegija „Socijalni rad s osobama s invaliditetom“ savjetnik pravobraniteljice Mario Burek održao je 14. prosinca 2020. godine, putem web platforme ZOOM, predavanje o temi „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom“.
Studij socijalnog rada ima za cilj prenijeti studentima znanje, vještine i vrijednosti nužne u socijalnom radu kojima se nastoji ublažiti socijalne i ekonomske nepravde te nejednakosti u društvu, poštujući etička načela socijalnog rada kao i temeljne potrebe i prava ljudi.
S ciljem poticanja studenata na promišljanje i osposobljavanja za primjenjivanje pravne problematike na konkretnim situacijama uspostavljena je aktivna suradnja Studija i Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te je u okviru navedene suradnje održano predavanje tijekom kojega su studenti upoznati sa nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. Primjerima iz prakse rada Ureda studenti su upoznati o tome tko i u kojim situacijama te na koji način se može obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima.
Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju studentima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja. Ukazano je na važnost korištenja odgovarajuće terminologije, primjenu odgovarajućih modela prilikom komunikacije te obveze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom kao najznačajnijeg međunarodno pravnog dokumenta za osobe s invaliditetom.
Upravo promjena u načinu gledanja na invaliditet i osobe s invaliditetom te shvaćanje invaliditeta kao pitanja ljudskih prava, razlika između modaliteta invaliditeta, kao i odnos osoba koje kroz obavljanje svojih poslova dolaze u kontakt sa osobama s invaliditetom, bile su teme diskusije koja je uslijedila nakon samog izlaganja.
Predavanju su prisustvovale studentice i studenti treće godine Studija koji su aktivno sudjelovali u predavanju i pripremljenim vježbama kojima su kroz praktične primjere iz rada Ureda pripremljeni za prepoznavanje situacija u kojima se može obratiti Uredu pravobraniteljice. Također, buduće socijalne radnike se predavanjem željelo potaknuti na promišljanje kako i na koji način svatko u svom okruženju može doprinijeti uklanjanju prepreka i problema s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu.

Podijelite ovu objavu s drugima: