Online predavanje na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“

Udruga ColonOs iz Osijeka organizirala je predavanje na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“. Predavanje je dana 11. studenog 2020. godine, putem web platforme ZOOM, održao savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mario Burek.
Od 2013. godine u Osijeku aktivno djeluje Udruga oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa ColonOs – Osijek. Udruga okuplja oboljele od upalnih bolesti crijeva te provodi aktivnosti usmjerene na očuvanje i unapređivanje kvalitete života oboljelih, promicanje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, rekreacijskih i drugih interesa osoba oboljelih od Crohnove bolesti i Ulceroznog kolitisa, te drugih upalnih bolesti crijeva.
Kao rezultat uspostavljene suradnje Udruge ColonOs i Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom organizirano je predavanje savjetnika pravobraniteljice na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“. Predavanju su putem online platforme ZOOM prisustvovali članovi Udruge i zainteresirani građani iz cijele Slavonije, Baranje i Srijema, članovi obitelji oboljelih od upalnih bolesti crijeva te predstavnici međunarodnih organizacija s kojima udruga surađuje.
Tijekom predavanja sudionici su upoznati sa normativnim okvirom koji propisuje nadležnosti, djelokrug i način rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. Predstavljeni su konkretni primjeri iz prakse rada Ureda, s ciljem podizanja razine svijesti o tome u kojim situacijama i na koji način se svatko može obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima. Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju sudionicima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja.
Nakon održanog predavanja sudionici su putem chata ukazali na probleme i poteškoće s kojima se susreću u svakodnevnom životu i radu te je provedeno savjetovanje sa savjetnikom pravobraniteljice usmjereno na otklanjanje opisanih problema i lakše ostvarivanje prava na temelju invaliditeta.

Prilagodba