Okrugli stol Zajednica za sve ili samo za odabrane

Okrugli stol Zajednica za sve ili samo za odabrane

20. ožujka 2018.Kategorije: Novosti

Okrugli stol Zajednica za sve ili samo za odabrane

Pravobraniteljica je sudjelovala na okruglom stolu pod nazivom Zajednica za sve ili samo za odabrane, održanom 16. ožujka 2018. g. u Hrvatskom saboru, u organizaciji Platforme 112, pod pokroviteljstvom Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Na okruglom stolu, nakon uvodnog pozdrava Damjana Janjuševića, predstavnika Platforme 112 i predstavnika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Bojana Glavaševića, direktorica European Network for Independent Living (ENIL), Ines Bulić Cojocariu predstavila je komparativnu analizu korištenje EU fondova za osiguravanje neovisnog življenja. Pravobraniteljica je govorila o trenutnoj situaciji u Republici Hrvatskoj u pogledu implementacije prava na neovisno življenje i uključenost u zajednicu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te prezentirala i glavne nalaze istraživanja prava osoba s invaliditetom smještenih u obiteljskim domovima i udomiteljskim obiteljima. Predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zvjezdana Bogdanović osvrnula se na dosadašnja postignuća u pogledu provedbe procesa deinstitucionalizacije te naznačila glavni smjer i planirane aktivnosti daljnje provedbe ovog procesa.
Više: Pravobraniteljica je podsjetila kako je pravo na život u zajednici nesporno pravo svih osoba s invaliditetom, neovisno o vrsti i stupnju njihovog oštećenja, a država je dužna stvoriti preduvjete za ostvarivanje ovog prava. Broj osoba koje žive u institucijama i udomiteljskim obiteljima i dalje je visok i nema značajnijeg pada u posljednje dvije godine, sredstva europskih fondova za deinstitucionalizaciju nisu u dovoljnoj mjeri iskorištena. Usluge u zajednici nisu razvijene, kako u sustavu socijalne skrbi, tako i u sustavu zdravstva, gdje nedostaju usluge zaštite mentalnog zdravlja u zajednici.
Tisuće osoba s invaliditetom danas je prisilno izdvojeno u izolirane, zatvorene institucije ili udomiteljske obitelji, gdje žive u dehumaniziranim uvjetima, bez prava na privatnost i osobne izbore. Kršenje njihovih prava u obiteljskim domovima i udomiteljskim obiteljima dokazano je i istraživanjem koje su proveli stručnjaci Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu 2015. godine. Autori istraživanja zaključuju da se zadovoljavanje egzistencijalnih potreba korisnika udomiteljstva i obiteljskih domova smatra realizacijom njihovih ljudskih prava. Formalno definiranje određenih oblika smještaja kao izvaninstitucionalnih ne znači nužno da je postignut kvalitativni pomak s institucionalne prakse skrbi o osobama s invaliditetom te da navedeni oblik skrbi, utemeljen u zajednici rezultira boljom kvalitetom života korisnika i realizaciju temeljnih ljudskih prava osoba s invaliditetom. Stoga se preporuča razvijati suvremenije oblike organiziranog stanovanja u zajednici uz podršku.
U raspravi koja je uslijedila nakon uvodnih predavanja izrečene su mnogobrojne kritike cijelog sustava, uključujući i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku jer nije poduzeto dovoljno da se svim osobama s invaliditetom osigura potrebna podrška kako bi živjeli u zajednici. Posebno je naglašena nedovoljna iskorištenost sredstava iz EU fondova koja su Republici Hrvatskoj bila dostupna za ovu namjenu.
Zaključeno je da, iako je Republika Hrvatska napravila određene pomake u procesu deinstitucionalizacije, ovaj proces treba intenzivirati te poduzimati i daljnje mjere radi razvoja usluga u zajednici čime će se svim osobama s invaliditetom osigurati njihovo pravo na život u zajednici.

Podijelite ovu objavu s drugima: