Okrugli stol ”Strategija razvoja studija Socijalnog rada na Pravnom fakultetu Osijek za razdoblje 2019. – 2024.”.

Okrugli stol ”Strategija razvoja studija Socijalnog rada na Pravnom fakultetu Osijek za razdoblje 2019. – 2024.”.

14. prosinca 2018.Kategorije: Novosti

Okrugli stol ”Strategija razvoja studija Socijalnog rada na Pravnom fakultetu Osijek za razdoblje 2019. – 2024.”.

U okviru razvoja studija Socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Osijeku 14. prosinca 2018. godine održan je Okrugli stol «Strategija razvoja studija Socijalnog rada na Pravnom fakultetu Osijek za razdoblje 2019. – 2024.”.
VizijaStudija Socijalnog rada u središtu ima obrazovanje profesionalaca odgovornih za održiv razvoj lokalnih zajednica i njihovog socijalnog blagostanja, te Studij kao svoje polazištestavlja ljudska prava čime se nastoji naglasiti da je potrebe korisnika važno redefinirati kao prava koja su mu zajamčena. Okrugli stol i razgovor o strategiji razvoja izdvojio se kao važna aktivnost u kreiranju daljnjeg razvojnog procesa Studija socijalnog rada te su stoga na istom sudjelovalirelevantni stručnjaci iz područja socijalne djelatnosti i šire.
Članovi Povjerenstva za izradu Strategije razvoja Studija socijalnog rada predstavili su nacrt Strategije, istaknuvši da je osnivanje navedenog Studija predviđeno svim strateškim dokumentima Osječko-baranjske županije, Sveučilišta i Pravnog fakulteta, a kao podloga za izradu iste, između ostaloga, istaknuta je Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.
Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar istaknula je kako je obrazovanje socijalnih radnika nužno prvenstveno zbog samih korisnika, ljudi koji žive na ovom području, te da je stvarni cilj Studija stvarati socijalne radnike koji će stvarati bolji svijet.
Sudionici Okruglog stola sudjelovali su u raspravi o nacrtu Strategije iznoseći svoja iskustva, primjedbe i prijedloge, a usvojeni zaključci koristiti će se u izradi konačne Strategije i što kvalitetnijeg razvoja Studija socijalnog rada.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na Okruglom stolu sudjelovao je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.

Podijelite ovu objavu s drugima: