Okrugli stol: “Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu”

Na Fakultetu elektrotehnike i računalstva u Zagrebu, 29. studenoga, u organizaciji Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Fakultetu elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu, održan je okrugli stol: “Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu”. Cilj skupa bila je rasprava o položaju osoba s invaliditetom kao korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga i izradi smjernica za daljnja poboljšanja. U ime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, na skupu je održao uvodnu riječ i sudjelovao, Darijo Jurišić, zamjenik pravobraniteljice. Tijekom skupa predstavljene su aktivnosti u sklopu suradnje FER -a i HAKOM-a kao oblika nastavka aktivnosti FER-ovog Laboratorija za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju u pronalaženju tehnoloških rješenja za razvoj društva s istim mogućnostima za sve u okviru Kompetencijske mreže ICT-AAC. Također tijekom skupa predstavljene su sljedeće teme: Zaštita prava osoba s invaliditetom kao korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga, Percepcija korisnika o mogućnostima pristupa javnim komunikacijskim uslugama, EU Direktiva o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, Primjeri pozitivne prakse u inozemstvu u komunikacijskim uslugama, te Ergonomska prilagodba prostora za osobe s invaliditetom. U završnici skupa održana je dinamična panel rasprava tijekom koje su na pitanja sudionika odgovarali predstavnici najvećih tele operatera koji rade na područje Hrvatske.
Više o pravima osoba s invaliditetom u elektroničkim komunikacijama možete pronaći na mrežnim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=141 ili naučiti iz edukativnog kviza: http://pristupacnost.hakom.hr/ .

Prilagodba