Okrugli stol „Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj – izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava“

Okrugli stol „Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj – izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava“

28. travnja 2022.Kategorije: Novosti

Okrugli stol „Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj – izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava“

Mreža cjeloživotnog učenja za sve organizirala je 28. travnja 2022. u Zagrebu okrugli stol na temu „Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj – izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava“. Cilj okruglog stola bio je predstaviti rezultate fokus grupa održanih s 44 predstavnika dionika sustava obrazovanja u Hrvatskoj u 2021. godini na temu obrazovnih nejednakosti i načina otklanjanja istih.

Fokus-grupama obuhvaćene su sve razine obrazovnog sustava: rani i predškolski te osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih. Nalazi pokazuju da dionici sustava prepoznaju ozbiljnost i kompleksnost problema obrazovnih nejednakosti na svim razinama obrazovanja, kao i potrebu da se donose mjere za ublažavanje ili uklanjanje istih. Iako svaka razina sustava ima specifične izazove obrazovnih nejednakosti, postoje zajednički obrasci na svim razinama: skupine u nepovoljnom položaju su slične na svakoj razini obrazovanja i na svim razinama obrazovanja su nejednakosti najčešće rezultat kombinacije faktora koji proizlaze iz karakteristika pojedinaca i njihovih obitelji te iz karakteristika obrazovnih ustanova i obrazovnog sustava. Dionici su zajednički identificirali brojne moguće mjere na razini javnih politika za ublažavanje ili uklanjanje obrazovnih nejednakosti i pokazali su spremnost za sudjelovanje u daljnjem nacionalnom dijalogu o rješavanju društvenog izazova obrazovnih nejednakosti.
Jedna od ranjivih skupina koju su identificirali na svim razinama obrazovanja su učenici s teškoćama u razvoju/osobe s invaliditetom. Osim njih na svakoj razini obrazovanja pojavljuju se i osobe nižeg socioekonomskog statusa, osobe koje žive u ruralnim, udaljenim i izoliranim područjima, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s otežavajućim obiteljskim karakteristikama i osobe s problemima mentalnog zdravlja i/ili poremećajima u ponašanju.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve osnovana je 2020. godine s ciljem zalaganja za pravičan i uključiv sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Svrha Mreže je povezati znanstvenike, organizacije civilnog društva i druge dionike za zajedničko djelovanje u identificiranju obrazovnih nejednakosti, predlaganju javno političkih rješenja za otklanjanje istih te raspravljanju istih s javnom upravom i drugim dionicima.
Mreža definira obrazovne nejednakosti kao postojanje razlika među različitim društvenim skupinama u pristupu obrazovanju, sudjelovanju u obrazovanju i obrazovnom postignuću.
Prvi korak u radu Mreže bila je provedba upravo ovog istraživanja za utvrđivanje razumijevanja donositelja odluka i drugih dionika obrazovnog sustava o problemu obrazovnih nejednakosti te mogućnostima njihova ublažavanja ili uklanjanja, a čiji rezultati su prikazani na ovom okruglom stolu.

Na Okruglom stolu iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prisustvovala je savjetnica pravobraniteljice Lidija Pongrac.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave