Okrugli stol „Međusektorsko suradnjom do zaštite od nasilja“

Okrugli stol „Međusektorsko suradnjom do zaštite od nasilja“

27. rujna 2021.Kategorije: Novosti

Okrugli stol „Međusektorsko suradnjom do zaštite od nasilja“

U organizaciji Udruge za pomoć i edukaciju žrtava nasilja i mobbinga, 21. rujna 2021. organiziran je okrugli stol na temu: „Međusektorskom suradnjom do zaštite od nasilja“ koji je održan u sklopu projekta „Još jedno sigurno mjesto- savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja“
Nasiljem se ugrožavaju osnovna ljudska prava i slobode pa i demokratizacija i prosperitet društva. Nasilje nije samo problem pojedinca i članova obitelji, već globalni društveni problem koji iziskuje unaprjeđenje postojećih mehanizama reagiranja u slučajevima nasilja. Na virtualni okrugli stol pozvani su predavači/ice iz različitih sektora koji se bave nekim oblikom nasilja. Raspravljalo se o rodno uvjetovanom nasilju, nasilju nad djecom te starijim osobama kao i o razlozima nepovjerenja žrtava u institucije. Predstavljeni su primjeri iz prakse vezano za nasilje na radnom mjestu. Istaknuta je potreba za usuglašavanjem zakonodavstva u cilju izbjegavanja pravne nesigurnosti.
Naglašena je potreba da Republika Hrvatska ratificira Konvenciju o iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu (Konvencija br. 190 sa pripadajućom Preporukom o nasilju i uznemiravanju br. 206), a koja bi bila dodatni mehanizam u borbi protiv nasilja na radnom mjestu. Konvencijom se nasilje i uznemiravanje u svijetu rada određuje kao raspon neprihvatljivih ponašanja i praksi ili prijetnji, bilo da su se dogodile jednom ili više puta, koje imaju cilj ili posljedicu ili je vjerojatno da će imati posljedicu u fizičkoj, psihičkoj, seksualnoj ili ekonomskoj šteti, a uključuje i rodno utemeljeno nasilje i uznemiravanje. Konvencijom se svakoj osobi priznaje pravo na rad bez nasilja i uznemiravanja; prepoznaje se da nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu mogu predstavljati kršenje ili povredu ljudskih prava te da su nasilje i uznemiravanje prijetnja jednakim mogućnostima, neprihvatljiva i nespojiva s dostojanstvenim radom; prepoznaje se da nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu utječu na psihičko, tjelesno i spolno zdravlje, dostojanstvo te obiteljski i društveni život žrtava te im mogu onemogućiti pristup, ostanak i napredovanje na tržištu rada, a posebno ženama.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Okruglom stolu prisustvovala je savjetnica pravobraniteljice Andreja Makar.

Podijelite ovu objavu s drugima: