Okrugli stol: Kako Vlada planira zaštitu i promociju ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije?

Centar za mirovne studije organizirao je 27. veljače 2023. godine u Zagrebu okrugli stol o važnosti, sadržaju i procesu izrade Nacionalnog plana zaštite i promocije ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. godine i njegovih pratećih akcijskih planova.

Okrugli stol modelirala je novinarka Nataša Božić Šarić, a govorili su predstavnici relevantnih institucija i organizacija civilnog društva: Natalija Lukić Buković, savjetnica u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Nemanja Relić, predstavnik Ureda potpredsjednice Vlade RH,
Goran Selanec, sudac Ustavnog suda RH, Tatjana Vlašić, zamjenica pučke pravobraniteljice, Darijo Jurišić, zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Josip Grgić, savjetnik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Cvijeta Senta, Centar za mirovne studije i Ivan Novosel, Kuća ljudskih prava Zagreb.

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava istekao je 2016. godine, od kada Republika Hrvatska nema ovaj važan strateški dokument. Radna skupina za izradu prijedloga ovog dokumenta i pratećih akcijskih planova završila je s radom, a savjetovanje sa zainteresiranom javnošću završeno je prošloga mjeseca. U sklopu okruglog stola raspravljalo se o tome kako je tekao proces izrade strateškog okvira za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije, kako su definirani njegovi ciljevi i mjere, jesu li oni prilagođeni potrebama i provedivi te kako će izgledati njihova provedba.

Zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić u svojim je izlaganjima govorio kako je Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom aktivno sudjelovao u radu radne skupine koja je radila na izradi prijedloga ovog strateškog dokumenta, a na kojem se radi još od 2019. godine. Od tada ovaj je dokument mijenjao svoj meritorni sadržaj, naziv, pa nekoliko puta i referentno razdoblje. Upravo od predstavnice Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske doznali smo da će se novi Nacionalni plan odnositi na razdoblje od 2023. do 2027. godine. Međutim, vrijeme je u ovom slučaju ponovno značajno, jer niti nakon šest godina Republika Hrvatska nema ovako važan dokument, a s obzirom na novo referentno vremensko razdoblje od 2023. godine, već smo sada izgubili gotovo tri mjeseca ove godine. Također, zamjenik pravobraniteljice je istaknuo kako je velika većina općih i posebnih prijedloga i komentara Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prihvaćeno tijekom rada radne skupine. Vezano za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom napomenuo je kako danas unatoč izgrađenom zakonskom i institucionalnom okviru prava osoba s invaliditetom nisu u potpunosti na zadovoljavajućoj razini niti u jednom području.

Na okruglom stolu čuli smo i informaciju kako bi Nacionalni plan zaštite i promocije ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2023. do 2027. godine trebao bit donesen i objavljen do kraja ožujka 2023. godine.

Prilagodba