Okrugli stol Europske komisije o podacima o jednakosti

Okrugli stol Europske komisije o podacima o jednakosti

30. rujna 2021.Kategorije: Novosti

Okrugli stol Europske komisije o podacima o jednakosti

Europska komisija organizirala je 30. rujna u okviru online okruglog stola opsežnu raspravu o važnosti i korištenju podataka o jednakosti na kojem je sudjelovalo 180 stručnjaka predstavnika država članica, tijela za ravnopravnost, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, civilnog društva, institucija i tijela EU-a, FRA-e, kao i drugih agencija EU-a. U ime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na okruglom stolu je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Okrugli stol bio je usmjeren na ispitivanje prepreka postupcima prikupljanja podataka o jednakosti i načina poticanja razmjene najboljih praksi država članica Europske unije, kako bi se sve države članice potaknulo da uz puno poštovanje njihovog nacionalnog konteksta, započnu s prikupljanje podataka razvrstanih na osnovu svih relevantnih osnova diskriminacije.

Europska unija uspostavila je napredni pravni okvir kojim se promiču jednakost i nediskriminacija. Međutim i dalje značajan dio građana redovito doživljava diskriminaciju. Ovaj izazov zahtijeva preispitivanje načina na koji se provode zakoni i politike za promicanje ravnopravnosti i kako se može na odgovarajući način pratiti napredak na terenu. Podaci o jednakosti ključni su element takvog preispitivanja i moćni alati za podršku borbi protiv diskriminacije i društvene isključenosti.

Tijekom rasprave istaknuto je kako bez odgovarajućih podataka nema niti kvalitetnog oblikovanja javnih politika niti promjena, odnosno izmjena zakona i drugih propisa. Podaci o jednakosti sadrže informacije koje omogućuju opis, analizu i ocjenu uvjeta i pitanja vezanih uz jednakost u društvu.
Više je sudionika istaknulo kako GDPR nije zapreka prikupljanju podataka o jednakosti ukoliko se ti i takvi podaci prikupljaju na odgovarajući i pravilan način. Podaci o diskriminaciji osoba s invaliditetom navedeni su kao primjer dobro prikupljanih podataka u državama članicama koji su međusobno usporedivi i koji se zbog načina prikupljanja i načina obrade mogu kvalitetno pratiti.
Za prikupljanje podataka o jednakosti potreban je sustavan pristup koji je utemeljen na jednoobraznoj metodologiji, klasifikaciji podataka u područja, pokazateljima i kategorijama. Unatoč tome i dalje nedostaje usporedivo i redovito prikupljanje podataka o jednakosti i nediskriminaciji, što ograničava učinkovito praćenje primjene važećih pravnih okvira i instrumenata politike. Prepreke najčešće uključuju probleme u uspostavljanju zajedničke metodologije, pri čemu neke države članice prikupljaju takve podatke, dok druge svjesno izbjegavaju kvalitativan pristup. Prikupljanje podataka o jednakosti od ključne je važnosti u borbi protiv diskriminacije, kao i svih drugih srodnih oblika netolerancije te u promicanju jednakosti.

Više informacija i smjernice Europske unije za poboljšano prikupljanje i upotrebu podataka o jednakosti na hrvatskom jeziku možete pronaći na sljedećoj poveznici:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/hr-smjernice_za_poboljsano_prikupljanje_i_upotrebu_podataka_o_jednakosti.pdf

Podijelite ovu objavu s drugima: