Održano izlaganje studentima Fakulteta zdravstvenih studija, Sveučilišta u Rijeci na temu „Komunikacijske vještine, predrasude i stereotipi“ - Naslovna fotografija