Održana radionica Strategije za borbu protiv segregacije, isključivanja te sputavanja osoba

Održana radionica Strategije za borbu protiv segregacije, isključivanja te sputavanja osoba

26. veljače 2019.Kategorije: Novosti

Održana radionica Strategije za borbu protiv segregacije, isključivanja te sputavanja osoba

U Klinici za psihijatriju Vrapče 26. i 27. veljače održana je radionica na temu „Strategije za borbu protiv segregacije, isključivanja te sputavanja osoba“. Na edukaciji su uz predstavnike 22 psihijatrijske ustanove iz cijele Hrvatske sudjelovale i savjetnice pravobraniteljice. Organizatori edukacije bili su Svjetska zdravstvena organizacija, Klinika za psihijatriju Vrapče, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriiju i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U uvodu je istaknuto kako je u tijeku izrada Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja u kojoj će glavni naglasak biti na usmjeravanju skrbi prema oporavku i reorijentaciji sustava prema osobi, razvoju usluga u zajednici, zaštiti prava i deinstitucionalizaciji. Zaštita od primjene sile i korištenje alternativnih metoda koju su bile predmet ove radionice dio su tih reformskih nastojanja.Mentalno zdravlje je jedan od prioriteta suradnje Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravstva u ovom i sljedećem dvogodišnjem programskom razdoblju do 2021. godine. Iako u Hrvatskoj postoje smjernice za deeskalaciju, problem je njihova provedba.Održana radionica dio je projekta Svjetske zdravstvene organizacije praćenja kvalitete ljudskih prava u ustanovama za dugotrajnu skrb za odrasle osobe s psihosocijalnim i intelektualnim teškoćama. Jedan od glavnih problema identificiranih u nedavnoj procjeni SZO-a o kvaliteti institucionalne skrbi u više od 20 država članica Europske unije bio je kontinuirana i pretjerana praksa segregacije i isključivanja/sputavanja, koja se i dalje rutinski primjenjuje i smatra standardnim postupkom u brojnim psihijatrijskim ustanovama diljem Europe. U 98 izvješća o procjeni ustanova diljem Europe kao najčešća preporuka ističe se hitna potreba za obučavanjem osoblja tih ustanova i drugih dionika o tome kako ostvariti zaštitu mentalnog zdravlja utemeljenu na poštivanju prava i usmjerenu prema oporavku, bez prisile i zlostavljanja. Glavni cilj ove radionice bio je zadovoljenje ove potrebe ne bi li se ponudili alternativni pristupi koji poboljšavaju stope oporavka za korisnike usluga te na taj način stvaraju sigurnije i dostojanstveno okruženje za svakoga.
Kao glavni materijal na radionici korišteni su posebni modul QualityRights Strategije za borbu protiv segregacije i isključivanja. Radionicu je vodio multidisciplinarni tim iz Velike Britanije i Danske uključujući i osobu sa življenim iskustvom prisile i oporavka kao i stručnjaka koji u svojoj ustanovi uspješno provodi deeskalacijske tehnike koje su dovele do velikog smanjenja upotrebe mjera prisile.
Ciljevi radionice bili su:

  • prepoznati prakse u pružanju usluga koje ukazuju na segregaciju i isključivanje
  • raspravljati o fizičkim i psihičkim posljedicama segregacije i isključivanja/sputavanja na korisnike usluga te na mentalno zdravlje i pružatelje usluga zdravstvene skrbi
  • razumjeti na koji način segregacija i isključivanje/sputavanje pridonose kršenju ljudskih prava
  • razumjeti i preispitati razloge koji stoje iza segregacije i isključivanja/sputavanja u sustavu mentalnog zdravlja i socijalne skrbi
  • nadograđivati znanje i vještine o raznim strategijama koje se mogu implementirati u sustavu mentalnog zdravlja i socijalne skrbi kako bi se zaustavila segregacija i isključivanje/sputavanje.

Podijelite ovu objavu s drugima: