Održana konferencija “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života”

Održana konferencija “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života”

24. svibnja 2023.Kategorije: Novosti

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran – održala je 24. svibnja 2023. godine u Zagrebu konferenciju pod nazivom “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života”.

Konferencija je održana u okviru projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“, sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda (85%) i proračuna Republike Hrvatske (15%). Kao cilj projekta postavljeno je osnaživanje organizacija civilnog društva uključenih u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki Republike Hrvatske.

Usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj preduvjet je za kvalitetan život žena, muškaraca i mladih. S ciljem kreiranja javnih politika utemeljenih na znanstvenim dokazima i sustavnog rada na ovom području,  partneri i partnerice na projektu “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene” oformili/e su Mrežu za usklađivanje privatnog i poslovnog života žena, muškaraca i mladih.

Na konferenciji su predstavljeni prijedlozi smjernice za razvoj javnih politika, u izlaganjima je istaknuta važnost uključivanja i aktivnog doprinosa svih članova/ica kućanstava u raspodjeli kućanskih poslova, mentalnog rada te brige o djeci i starijima, a održana je i panel rasprave „Potrebe i senzibilizacija poslodavaca kao aktera za postizanje ravnoteže privatnog i poslovnog“.

Nositeljica ovog projekta je udruga B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom konferenciji je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Podijelite ovu objavu s drugima: