Održana konferencija Equineta „Building Equal Cities: Promoting Equality and Addressing Discrimination at the Local Level“

Održana konferencija Equineta „Building Equal Cities: Promoting Equality and Addressing Discrimination at the Local Level“

Europska mreža tijela za jednakost (Equinet) organizirala je 25. i 26. listopada 2021. godine online konferenciju o izgradnji ravnopravnih gradova promicanjem jednakosti te rješavanjem problema diskriminacije na lokalnoj razini. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na konferenciji je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Predstavnici nacionalnih tijela za jednakost, ali i drugi relevantni stručnjaci okupili su se na dvodnevnoj konferenciji kako bi razmijenili iskustva te intenzivirali suradnju usmjerenu na promicanje jednakosti i borbu protiv diskriminacije na lokalnoj razini. Predsjednica Izvršnog odbora Equineta i pučka pravobraniteljica u Republici Hrvatskoj, Tena Šimonović Einwalter tijekom uvodnog govora istaknula je kako su upravo lokalne vlasti najbliže svojim građanima te kao takve najbolje mogu razumjeti njihove poteškoće i učinkovito odgovoriti na potrebe svih svojih građana. Istaknula je veliku odgovornost koju lokalne vlasti imaju u osiguranju i promoviranju jednakosti te borbi protiv diskriminacije, a posebno je istaknuta potreba za jačanjem veze i suradnje tijela za jednakost sa donositeljima odluka na lokalnoj razini. Također, prisutne je podsjetila na preporuke Europske komisije koje se odnose na nužnost otvaranja i djelovanja područnih ureda tijela za jednakost, uz napomenu kako još uvijek postoje brojne zemlje u kojima to nije omogućeno i realizirano. Kao pozitivan primjer istaknula je upravo Ured pučke pravobraniteljice u Republici Hrvatskoj koji djeluje sa tri područna ureda, te je ukazala na izazove u svakodnevnom radu i potrebu za dodatnom podrškom koja će tijelima za jednakost osigurati neometano i učinkovito djelovanje.
U prvom dijelu konferencije predstavnici tijela za jednakost iz Austrije, Francuske, Gruzije, Nizozemske, te stručnjaci iz brojnih međunarodnih organizacija predstavili su svoj rad i iskustva u osiguravanju jednakosti svih građana i suzbijanju diskriminacije na lokalnoj razini. Nakon upoznavanja sa EU normativnim okvirom te djelokrugom i nadležnostima institucija koje djeluju na lokalnoj razini, uslijedila je panel rasprava tijekom koje su izneseni prijedlozi o konkretnim mjerama kojima se može ojačati suradnja s lokalnim vlastima, ali i mjerama kojima bi se proširio utjecaj tijela za jednakost na način koji bi osigurao ravnopravno i nediskriminatorno društvo. Zaključeno je kako su suradnja s građanima te sinergija između lokalne, nacionalne i međunarodne razine ključni korak u pretvaranju jednakosti i nediskriminacije u normu, odnosno stvaranju Europske antidiskriminacijske politike kao stvarnosti na lokalnoj razini.
Tijekom drugog dijela konferencije prisutnima su predstavljeni primjeri dobre prakse u načinu rješavanja problema diskriminacije na lokalnoj razini. Izdvajamo izlaganje Tomasza Pactwe, pročelnika Odjela za socijalnu skrb i projekte Grada Varšave u Poljskoj, kojim je prisutne upoznao sa aktivnostima koje su doprinijele tome da Europska komisija 2020. godine Varšavi dodijeli „The Access City Award“ – nagradu za najpristupačniji grad u Europi. Nagrada je dodijeljena Varšavi zbog brojnih mjera i aktivnosti kojima su uklonjene prepreke za osobe s invaliditetom te je osigurana pristupačnost i mobilnost kao osnovni uvjet za uključivanje svih građana u sve aktivnosti i sadržaje koji se nude građanima. Gosp. Pactwa istaknuo je kako se kao ključni preduvjet za donošenje i poduzimanje primjerenih mjera pokazalo otvaranje prema građanima i uključivanje predstavnika osoba s invaliditetom u procese donošenje odluka. Navedeno je ostvareno tako da su provedena opsežna istraživanja o potrebama građana, u brojne ankete, javne rasprave, sastanke i stručne skupove uključeni su pojedinci i organizacije civilnog društva, a koordinatori i lokalna povjerenstva za osobe s invaliditetom osiguravaju učinkovitu provedbu strateških dokumenata i prilagođavanje svih aktivnosti stvarnim potrebama građana. Opisani način djelovanja lokalnih vlasti, pružanja podrške i suradnje sa organizacijama civilnog društva u kratkom vremenu učinio je Varšavu pristupačnim gradom i boljim mjestom za život.
U interaktivnoj raspravi koja je uslijedila kroz grupni rad sudionika konferencije, savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom iz Područnog ureda u Osijeku predstavio je preporuke pravobraniteljice upućene regionalnim i lokalnim vlastima upravo s ciljem uključivanja predstavnika osoba s invaliditetom u procese donošenja odluka na lokalnoj razini. Također, ukazao je na izazove u radu područnih ureda pravobraniteljice i predstavio primjere dobre prakse koji su ostvareni kroz suradnju područnih ureda sa pojedinim općinama, gradovima, županijama, udrugama ali i nacionalnim institucijama koje djeluju na lokalnoj razini.
Provedene rasprave, izneseni prijedlozi i razmjena iskustava tijekom ove dvodnevne konferencije poslužiti će kao temelj za provođenje daljnjih aktivnosti Europske mreže tijela za jednakost i njezinih članica usmjerenih na osiguranje ravnopravnosti i suzbijanje diskriminacije u svim općinama i gradovima diljem Europe.