Održana je završna konferencija programa razmjene na temu prava osoba s invaliditetom između Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Hrvatske i Povjerenika za zaštitu od diskriminacije Albanije

Održana je završna konferencija programa razmjene na temu prava osoba s invaliditetom između Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Hrvatske i Povjerenika za zaštitu od diskriminacije Albanije

25. studenoga 2022.Kategorije: Novosti

Održana je završna konferencija programa razmjene na temu prava osoba s invaliditetom između Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Hrvatske i Povjerenika za zaštitu od diskriminacije Albanije

Na završnoj konferenciji programa održanoj preko internetske platforme zoom 17. studenog o važnosti projekta govorio je zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić. U sklopu projekta u kojem je pravobranitelj za osobe s invaliditetom bio partner održani su međusobni studijski posjeti djelatnika dviju institucija kroz koje je ostvaren uvid u način na koji je osigurana zaštita prava osoba s invaliditetom u dvije države, izrađen je priručnik s izborom odluka vezanih uz diskriminaciju na osnovi invaliditeta iz prakse dviju institucija, izvještaj o rezultatima praćenja ostvarivanja prava na rad osoba s invaliditetom u javnoj upravi u Republici Albaniji kao i promotivni videi o pozitivno riješenim slučajevima uklanjanja diskriminacije zahvaljujući intervenciji ove dvije institucije. Savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie predstavila je izbor slučajeva suzbijanja diskriminacije na osnovi invaliditeta iz prakse Ureda. Projekt je financiralo Izvršno tajništvo Srednjoeuropske inicijative- SEI (Central European Initiative) iz Fonda SEI pri Europskoj banci za obnovu i razvoj u Trstu.
Projekt je proveden u razdoblju između studenog 2021. i studenog 2022. godine. Cilj razmjene bio je da institucija Povjerenika za zaštitu od diskriminacije koja je dobila mandat za praćenje provedbe UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Albaniji stekne iskustvo od druge institucije iz zemlje članice EU-a.
Povjerenik za zaštitu od diskriminacije Albanije Robert Gajda istaknuo je važnost osobnog doživljaja pristupačnosti određene zemlje kako bi se uvjerljiivje moglo zagovarati povećanje pristupačnosti u svom okruženju. Govoreći o prikupljanju podataka kojima se ispituje provedba prava na rad naveo je problem nesuradnje institucija koje nisu dostavile relevantne podatke što otežava praćenje. Branka Meić Salie navela je kako je nakon dugog niza godina od stupanja na snagu Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj tek u posljednje vrijeme primjetan veći broj traženja sudske zaštite u slučajevima diskriminacije po svim osnovama pa tako i po osnovi invaliditeta. Tako je i sve veći broj slučajeva u kojem takozvani mekani mehanizmi koje pravobranitelj kao tijelo za jednakost ima na raspolaganju ne dovode do uklanjanja diskriminacije osobe s invaliditetom zatraže sudsku zaštitu, a pravobranitelj u tim postupcima sudjeluje u ulozi umješača. Jedan od tih slučajeva prikazan je i u publikaciji. Ostali prikazani slučajevi odnosili su se na preporuke za osiguranje razumne prilagodbe u vidu rasporeda rada i organizacije radnog vremena tijekom pandemije kojima je njegovateljima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom omogućeno usklađivanje poslovnog i obiteljskog života i pružanje skrbi članovima obitelji i djeci. Uvršteni su i slučajevi u kojima su na preporuku pravobranitelja osigurani alternativni oblici pružanja bankarskih usluga kojima se kao oblikom razumne prilagodbe omogućuje korištenje usluga onim osobama koje fizički ne mogu pristupiti u prostorije banke. Sličan slučaj prikazan je i u praksi Povjerenika za zaštitu od diskriminacije koji je preporučio osiguravanje alternativnog načina zaprimanja zahtjeva za izradu biometrijske identifikacijske isprave kao oblika razumne prilagodbe za osobu s invaliditetom koja ne može pristupiti u službene prostorije.
O važnosti ovakvog oblika suradnje govorila je i predstavnica donatora Elisabetta Dovier.
Srednjoeuropska inicijativa ili SEI (eng. Central European Initiative ili CEI) je politička, ekonomska, kulturna i znanstvena međunarodna organizacija utemeljena u Budimpešti 1989. godine. Organizacija potiče multilateralan pristup suradnji, te ostale zajedničke političke i gospodarske aktivnosti. Trenutno ima 18 zemalja članica: Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina.

Podijelite ovu objavu s drugima: