Održan trodnevni seminar na temu govora mržnje-NOT ON OUR WATCH!

Održan trodnevni seminar na temu govora mržnje-NOT ON OUR WATCH!

19. studenoga 2018.Kategorije: Novosti

Održan trodnevni seminar na temu govora mržnje-NOT ON OUR WATCH!

Od 19. do 21. studenog, u organizaciji Europske mreže tijela za jednakost (Equinet), u Rimu je održan seminar na temu govora mržnje. Seminaru su prisustvovali predstavnici institucija ombudsmana iz pojedinih država koje su članice Equineta, predstavnici ostalih institucija za suzbijanje diskriminacije, kao i neprofitnih organizacija.Kroz trodnevne radionice i rasprave razmjenjivala su se iskustva u radu pojedinih tijela, postupanja u slučaju govora mržnje, predstavljene su nove inicijative i ideje-pogotovo ukoliko se govor mržnje pojavi na društvenim mrežama. Posebno se raspravljalo o pravnom okviru kao i potrebi jasnijeg definiranja što je govor mržnje, kao i o potrebi sankcioniranja istog.Ova tematika je posebno zanimljiva s aspekta zaštite temeljnih ljudskih prava osoba s invaliditetom imajući u vidu da se Pravobraniteljica često susreće sa problematikom ponižavajućeg govora koji predstavlja govor mržnje prema osobama s različitim vrstama invaliditeta.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, seminaru je prisustvovala savjetnica pravobraniteljice Andreja Makar.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave