Održan stručni skup i edukacija u KBC Split

Održan stručni skup i edukacija u KBC Split

8. prosinca 2023.Kategorije: Novosti

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Klinički bolnički centar Split je 7. prosinca 2023. bio domaćin središnjeg nacionalnog stručnog skupa i edukacije „Načini ostvarivanja primjerenog kontakta i specifičnosti zdravstvene skrbi za osobe s invaliditetom“, u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i PUB HUB tima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osiguravanje pristupačnosti i informacijske podrške za osobe s invaliditetom u svim zdravstvenim ustanovama kao i edukacija zdravstvenih radnika o posebnostima bolesti i stanja osoba s invaliditetom, te o načinima komunikacije i postupanja s osobama s invaliditetom, iznimno je važna jer zdravstvo nije i ne bi smjelo biti samo tehničko-stručno pružanje zdravstvenih usluga, već i uspostavljanje korektnog i brižnog odnosa povjerenja koji je iznimno važan i za postupak i ishod liječenja svih pacijenata, a posebice kada se radi o osobama kod kojih pojedine vrste teškoća mogu stvoriti i često stvaraju dodatne barijere u komunikaciji. Budući da Pravobranitelj za osobe s invaliditetom godišnje dobije više desetaka pritužbi osoba s invaliditetom da zdravstveni djelatnici ne znaju dovoljno o načinima ostvarivanja primjerenog kontakta te o specifičnostima zdravstvene skrbi za ovu kategoriju osoba, organiziran je ovaj stručni skup i edukacija za zdravstvene djelatnike koji dolaze u direktan kontakt sa osobama s invaliditetom, kako bi se osvijestila ova problematika i educiralo zdravstvene djelatnike o načinu uspostave primjerene komunikacije s osobama s invaliditetom.

U prvom dijelu programa održana su izlaganja Maje Karaman Grbavac, savjetnice pravobranitelja za osobe s invaliditetom iz Područnog ureda Split i Marice Mirić, predsjednice Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske na temu problematike i iskustva osoba s invaliditetom sa sustavom zdravstva. Dr. sc. Tomislav Benjak je u ime Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govorio o programu unaprjeđenja skrbi za osobe s invaliditetom i novostima vezanim uz Registar osoba s invaliditetom, dok je izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula iz Škole narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar, PUB HUB,  imao izlaganje na temu Integracija skrbi za kompleksne pacijente. Prof. dr. sc. Karmen Lončarek, KBC Rijeka, PUB HUB, predstavila je projekt Zdravstvenih putovnica za osobe  s invaliditetom, a predstavljen je i Projekt poboljšanja sigurnosti i jednakosti osoba s invaliditetom u kriznim situacijama.

U drugom dijelu programa provedena je edukacija za zdravstvene djelatnike o načinu uspostavljanja primjerenog kontakta i komunikacije s osobama s invaliditetom koju su održali predstavnici različitih saveza i udruga osoba s invaliditetom.

Na skupu je predstavljena i brošura Načini ostvarivanja  primjerenog kontakta i specifičnosti zdravstvene skrbi za osobe s invaliditetom“ koju je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Pravobranitelje za osobe s invaliditetom i  udrugama  koje skrbe za osobe s pojedinim vrstama invaliditeta, a koja je  u digitalnom obliku dostupna putem poveznice https://www.hzjz.hr/aktualnosti/nacini-ostvarivanja-primjerenog-kontakta-i-specificnosti-zdravstvene-skrbi-za-osobe-s-invaliditetom/ .

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave