Održan seminar Europske mreže tijela za ravnopravnost i Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava od 2. do 4. listopada 2018. u Rigi

Od 2. do 4. listopada 2018. savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie sudjelovala je u Rigi na sastanku Radne grupe za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Europske mreže nezavisnih tijela za ljudska prava i seminaru o suradnju s UN-ovim Odborom za prava osoba s invaliditetom, udrugama osoba s invaliditetom i osobama s invaliditetom. Seminar su zajednički organizirali Europska mreže tijela za ravnopravnost Equinet i Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska pravaENNHRI. Savjetnica pravobraniteljice govorila je o aktivnostima Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na zaštiti, praćenju i promicanju Konvencije u Hrvatskoj i suradnji s UN-ovim Odborom i udrugama osoba s invaliditetom prilikom podnošenja paralelnog izvješća.
Na dvodnevnom skupu sudjelovali su predstavnici nezavisnih mehanizama za praćenje KPOSI iz više od 20 zemalja koji su govorili o svojim aktivnostima i dobrim praksama. U Luksemburgu su pripremili publikaciju za izvještavanje o osobama s invaliditetom, u Finskoj su izradili on-line upitnik kako bi ispitali življena iskustva osoba s invaliditetom prilikom izrade paralelnog izvješća o provedbi Konvencije. Nezavisno tijelo za praćenje KPOSI u Srbiji ispituje pristupačnost fizičkog okruženja, dok se tijela u Irskoj, Škotskoj i Engleskoj bave pitanjima poslovne sposobnosti i pravima osoba s psihosocijalnim teškoćama, posebice zakonima na području mentalnog zdravlja. U Belgiji pripremaju međunarodnu konferenciju čiji cilj će biti prikupiti dobre prakse na području inkluzivnog obrazovanja. Postupanja ombudsmana u Latviji dovela su do smjene ravnatelja psihijatrijske bolnice za djecu i mlade s psihosocijalnim teškoćama u kojoj su kršena njihova prava između ostalog i prekomjernom uporabom psihofarmaka kako je pokazala istraga latvijskog ombudsmana. Velika Britanija je prva zemlja u kojoj je UN-ov Odbor za prava osoba s invaliditetom proveo istragu zbog teških kršenja prava osoba s invaliditetom uslijed smanjivanja prava opravdanih provođenjem mjera štednje. Vlada je izvješće i njegove zaključke odbila, ali ga Komisija za ljudska prava i ravnopravnost kao nezavisni mehanizam za praćenje provedbe Konvencije koristi kao alat za zagovaranje.
Hrvatska Vlada dužna je podnijeti objedinjeno drugo, treće i četvrto izvješće o provedbi UNKPOSI 2021. prema takozvanoj pojednostavljenoj proceduri. To znači da će Odbor najprije Vladi uputiti listu pitanja koju će sastaviti prema podnescima nezavisnih tijela za praćenje i organizacija osoba s invaliditetom. Odgovor Vlade na listu pitanja predstavljat će njezin izvještaj Odboru.

Prilagodba