Održan sastanak sa Nadbiskupijskim povjerenikom za pastoral osoba s invaliditetom

Dana 28. kolovoza 2019. godine, u prostorijama župe sv. Ćirila i Metoda u Osijeku održan je sastanak s ciljem uključivanja Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u aktivnosti koje provodi Povjerenstvo za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Đakovačko-osječke nadbiskupije. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Tijekom sastanka savjetnik pravobraniteljice predstavio je djelokrug rada i aktivnosti koje provodi Ured pravobraniteljice, s posebnim naglaskom na Područni ured u Osijeku. Kroz primjere iz prakse ukazano je na slučajeve u kojima se osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te predstavnike udruga i vjerskih zajednica može uputiti Uredu s ciljem savjetovanja ili postupanja u slučajevima kršenja njihovih prava.
Nadbiskupijski povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom, vlč. Alojz Kovačekistaknuo je da Nadbiskupijsko povjerenstvo za pastoral osoba s invaliditetom na području Đakovačko-osječke nadbiskupije, uz duhovnu podršku u prihvaćanju i služenju svojih članova s invaliditetom, kontinuirano nastoji podići razinu svijesti i senzibilizirati javnost oko problema s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu. Kroz svoje aktivnosti Povjerenstvo nastoji omogućiti osobama s invaliditetom da svojim identitetom i doprinosom oplemene i obogate crkvenu zajednicu i širu sredinu. Nizom seminara za animatore i suradnike u radu s osobama s invaliditetom želi se motivirati određeni broj župnih suradnika za to specifično područje pastoralnoga rada, pružiti im osnovne informacije o različitim vrstama teškoća i invalidnosti te ih pripremati i promicati njihovu suradnju s već postojećim društvenim i crkvenim ustanovama i udrugama koje redovito okupljaju osobe s invaliditetom. Preko tih suradnika želi se specifičnim kršćanskim doprinosom i navještajem podržavati i nadopunjavati rad takvih ustanova i udruga te ostvariti bolju suradnju i podršku sa župnim zajednicama. U zajedničkom nastojanju svih uključenih u ovo područje pastoralnoga rada želi se promicati dostojanstvo svake ljudske osobe i Božji pogled na čovjeka, razvijati svijest o potrebi uzajamnog prihvaćanja raznolikosti te pridonositi kršćanskoj i ljudskoj zrelosti Crkve i društva. Uz navedene seminare, organiziraju se i brojni susreti osoba s invaliditetom, na regionalnoj i nacionalnoj razini, a posebno ističe redovite mjesečne susrete zajednice Vjera i Svjetlo na kojima se osobe s mentalnim teškoćama, njihove obitelji i prijatelji nalaze na susretu prijateljstva i dijeljenja, slavlja, svetkovanja i molitve. Posebnu pažnja posvećuje se povezivanju udruga i vjerskih zajednica koje okupljaju osobe s invaliditetom, jačanju njihove suradnje i zajedničkog djelovanja te motiviranju na uključivanje u iste.
Zaključak sastanka je da će se daljnjom komunikacijom, zajedničkom suradnjom, međusobnim povezivanjem i razmjenom iskustava nastojati poboljšati položaj osoba s invaliditetom u društvu i otkloniti probleme i poteškoće s kojima se susreću.

Prilagodba