Održan sastanak s udrugom Alternator

Održan sastanak s udrugom Alternator

25. kolovoza 2017.Kategorije: Novosti

Dana 24. kolovoza 2017. pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je održala sastanak s Tatjanom Aćimović, predsjednicom udruge Alternator – udruge za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti koja je ujedno i umjetnička direktorica Festivala prava djece te Katarinom Ivče Farnell, izvršnom direktoricom i voditeljicom programskih aktivnosti udruge Alternator. Udruga Alternator iCentar za audiodeskripcije i osiguranje dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom, u suradnji sa Savezom gradova, u rujnu 2017. pripremaju prvi dio PR kampanje UKLJUČI ME KULTURNO 2017.-2022., kampanje čiji je cilj podizanje razine svijesti građana RH o velikoj količini kulturnih i obrazovnih sadržaja koji su nedostupni djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Kako je cilj kampanje u prvoj godini podizati razinu svijesti javnosti te ukazivati na nedostupnost kulturnim sadržajima osobama s invaliditetom, a kroz naredne godine tematski obraditi jedno područje/jedna godina, pravobraniteljica je predstavila rad i dosadašnje iskustvo u području kulture te je zainteresirana za uključivanje u navedenu kampanju sukladno ovlastima.

Podijelite ovu objavu s drugima: