Održan sastanak s gradonačelnikom Požege i udrugama

Održan sastanak s gradonačelnikom Požege i udrugama

13. rujna 2019.Kategorije: Novosti

Održan sastanak s gradonačelnikom Požege i udrugama

U svrhu unaprjeđenja položaja osoba s invaliditetom na području Požeško-slavonske županije, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom inicirala je održavanje sastanaka sa predstavnicima Grada Požege te udrugama s područja cijele županije. Sastanak sa gradonačelnikom Grada Požege i njegovim suradnicima na temu „Položaj osoba s invaliditetom u Požegi“ održan je 12. rujna 2019. u Uredu gradonačelnika, dok je sastanak sa predstavnicima udruga održan isti dan u Gradskoj vijećnici. Iz Ureda pravobraniteljice na sastancima su prisustvovali zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić i savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Tijekom sastanka sa predstavnicima Grada Požege, gradonačelnik Darko Puljašić predstavio je mjere i aktivnosti koje Grad provodi s ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom na području grada. Istaknuo je suradnju i pružanje podrške u pripremi i provedbi projekata udruga, institucija i ustanova, a koji za cilj imaju poboljšanje položaja osoba s invaliditetom. Gradonačelnik je također ukazao na činjenicu da se posebna pažnja posvećuje osiguranju pristupačnosti svih javnih površina i gradskih objekata. Suradnice gradonačelnika istaknule su kako se posebna pažnja posvećuje zapošljavanju osoba s invaliditetom te su ukazale na probleme s kojima se susreću u samim postupcima vezano za zapošljavanje. Također, upozoreno je na probleme vezano za nepostojanje sustavnog rješenja osiguranja asistenata u nastavi, kao i na prepreke i ograničenja s kojima se Grad Požega susreće prilikom prijavljivanja na projekte sufinancirane iz EU fondova.
Zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić podsjetio je predstavnike Grada da je u Osijeku otvoren Područni ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koji pokriva i područje Požeško-slavonske županije te je iznio konkretne prijedloge za daljnju suradnju Grada, udruga ovog područja i Ureda pravobraniteljice. Također je istaknuo primjere dobre prakse iz drugih područja koji i odgovornima u Gradu Požegi mogu pomoći u što učinkovitijem provođenju aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom. Rezultat sastanka su zaključci koji će poslužiti kao temelj za provođenje daljnjih aktivnosti, od kojih ističemo izradu Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom grada Požege te intenziviranje suradnje Grada i Ureda pravobraniteljice.
Tijekom sastanka sa predstavnicima udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i članove njihovih obitelji, zamjenik pravobraniteljice predstavio je djelokrug i način rada Područnog ureda u Osijeku i način na koji osobe s invaliditetom mogu obratiti Uredu. Nakon ukazivanja na nadležnosti pravobraniteljice i radnje koje može poduzimati s ciljem zaštite, praćenja i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom, zamjenik je predstavnike udruga potaknuo na obraćanja Uredu i na intenziviranje suradnje.
Predstavnici udruga pohvalili susuradnju sa Gradom Požegom i istaknuli da osjete kako postoji razumijevanje za potrebe osoba s invaliditetom. Tijekom sastanka upozorili su na poteškoće i prepreke s kojima se susreću u svom djelovanju, kao i na probleme s kojima se susreću njihovi članovi u svakodnevnom životu. Između ostaloga, ukazuju na potrebu za osiguranjem pristupačnosti turističkih proizvoda i usluga, pritužuju se na nepristupačnost ugostiteljskih objekata i poslovnih prostora te predlažu educiranje službenika u svim institucijama o načinu ophođenja i komunikacije sa osobama s invaliditetom. Također, predstavnici udruga upozorili su na problem mobilnosti s kojim se susreću osobe s invaliditetom, posebno iz ruralnijih područja u okolici Požege, a posebno se pritužuju na nepristupačnost infrastrukture i objekata u manjim sredinama u okolici Požege. Sve navedeno, kao i brojni drugi problemi koje su iznijeli te prijedlozi za njihovo rješavanje, poslužiti će kao osnova za daljnja postupanja Ureda pravobraniteljice.
Zaključno, zamjenik pravobraniteljice podsjetio je predstavnike udruga na važnost zagovaranja i njihovu ulogu u društvu. Svjestan svih prepreka na koje nailaze u svom radu, pozvao ih je na još aktivniju zagovaračku aktivnost kako bi uz zajedničko djelovanje poboljšali položaj osoba s invaliditetom u našem društvu.

Podijelite ovu objavu s drugima: