Održan sastanak radne skupine zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse Equinet-a

Dana 28. studenog 2023. godine, putem videokonferencije je održan redovni sastanak radne skupine Equinet-a zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse. Na sastanku je kao član radne skupine sudjelovao Mario Burek, savjetnik iz Područnog ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku.

 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom postao je u rujnu 2015. godine punopravni član Europske mreže tijela za jednakost (Equinet). Članstvo u Mreži obuhvaća brojne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta njezinih članica kroz međusobnu razmjenu iskustava. Rad u Mreži odvija se kroz radne grupe, seminare, klastere te razmjenu i prikupljanje informacija o radu i načinu rješavanja slučajeva diskriminacije. Radnu skupinu zaduženu za razvoj komunikacijske strategije i prakse čine predstavnici neovisnih tijela koja se bave pitanjima jednakosti i nediskriminacije u cijeloj Europi.

Tijekom sastanka održanog dana 28. studenog članovi radne skupine izmijenili su iskustva iz svojih organizacija iznoseći najveće izazove, uspjehe i primjere dobre prakse u proteklom razdoblju. Poseban naglasak stavljen je na primjere dobre prakse i pozitivne rezultate koji su posljedica korištenja informacija, vještina, znanja i iskustava stečenih kroz aktivnosti ove radne skupine. S tim u vezi, savjetnik pravobranitelja prisutne je upoznao sa detaljima i rezultatima pojedinih aktivnosti i projekata u kojima sudjeluje Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, a primjeri dobre prakse iz drugih država poslužiti će kao poticaj za pokretanje sličnih inicijativa i u Republici Hrvatskoj (npr. različite kampanje za podizanje razine svijesti o alatima koje svaki građanin ima u borbi protiv diskriminacije).