Održan sastanak radne skupine zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse Equinet-a

Dana 6. veljače 2024. godine, održan je sastanak radne skupine Equinet-a zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse. Sastanak je održan putem videokonferencije i web platforme ZOOM, a Pravobranitelja za osobe s invaliditetom na sastanku su kao članovi radne skupine predstavljali Branka Meić Salie i Mario Burek, savjetnici pravobranitelja.

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom postao je u rujnu 2015. godine punopravni član Europske mreže tijela za jednakost (Equinet). Članstvo u Mreži obuhvaća brojne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta njezinih članica kroz međusobnu razmjenu iskustava. Rad u Mreži odvija se kroz radne grupe, seminare, klastere te razmjenu i prikupljanje informacija o radu i načinu rješavanja slučajeva diskriminacije. Radnu skupinu zaduženu za razvoj komunikacijske strategije i prakse čine predstavnici neovisnih tijela koja se bave pitanjima jednakosti i nediskriminacije u cijeloj Europi.

Jedna od aktivnosti ove radne skupine koja se održavala tijekom svibnja 2023. godine bio je edukacijski trening „Improving Equality Bodies’ media relations“, koji je poslužio članovima radne skupine kako bi unaprijedili stručna znanja i vještine važne za suradnju i komunikaciju s medijima, s obzirom da su svakodnevna komunikacija i suradnja s medijima iznimno važni u promicanju jednakosti i borbi protiv diskriminacije.

Nastavno na navedenu edukaciju, članovi radne skupine okupili su se 6. veljače 2024. godine na radnom sastanku tijekom kojega su iznijeli svoja iskustva o tome na koji način su stečene vještine i znanja doprinijele jačanju odnosa s medijima te posredno i na taj način utjecali na podizanje razine svijesti društva o važnosti osiguranja jednakih mogućnosti za sve građane, sve s ciljem suzbijanja diskriminacije te učinkovite zaštite i ostvarivanja ljudskih prava. Također, tijekom sastanka je provedena rasprava i razmjena iskustava tijekom koje su izneseni primjeri dobre prakse, ali i izazovi s kojima se tijela za jednakost susreću prilikom komunikacije i suradnje s medijima, uz zajednički zaključak kako su provedeni trening i edukativni materijali znatno pomogli u svladavanju tih izazova. S tim u vezi, savjetnici pravobranitelja za osobe s invaliditetom upoznali su prisutne sa detaljima i rezultatima pojedinih aktivnosti i projekata u kojima sudjeluje Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, a primjeri dobre prakse iz drugih država poslužiti će kao poticaj za pokretanje sličnih inicijativa i u Republici Hrvatskoj.

Zaključno, tijekom sastanka su podijeljeni radni zadaci i određeni rokovi za provedbu istih u odnosu na predstojeće aktivnosti radne skupine.