Održan sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse

Održan sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse

27. travnja 2022.Kategorije: Novosti

Održan sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse

Dana 27. travnja 2022. godine putem videokonferencije održan je sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je kao član radne skupine sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom postao je u rujnu 2015. godine punopravni član Europske mreže tijela za jednakost (Equinet). Članstvo u Mreži obuhvaća brojne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta njezinih članica kroz međusobnu razmjenu iskustava. Rad u Mreži odvija se kroz radne grupe, seminare, klastere te razmjenu i prikupljanje informacija o radu i načinu rješavanja slučajeva diskriminacije. Radnu skupinu zaduženu za razvoj komunikacijske strategije i prakse čine predstavnici neovisnih tijela koja se bave pitanjima jednakosti i nediskriminacije u cijeloj Europi.
Tijekom online sastanka održanog dana 27. travnja 2022. godine članovi radne skupine usuglasili su podjelu radnih zadataka u odnosu na plan predstojećih aktivnosti te su proveli raspravu usmjerenu na planiranje aktivnosti koje će se provoditi u 2023. godini. Kao jedna od aktivnosti provesti će se i edukacija Europskog foruma osoba s invaliditetom o pristupačnosti, s naglaskom na pristupačnost dokumenata.
Sudionici sastanka zatim su podijelili iskustva iz svojih organizacija iznoseći najveće izazove, uspjehe i primjere dobre prakse u proteklom razdoblju. S tim u vezi, savjetnik pravobraniteljice prisutne je upoznao sa detaljima Izvješća o radu koje je pravobraniteljica krajem ožujka podnijela Hrvatskom saboru, ističući kako uz prikaz rada institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Izvješće predstavlja i stanje prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u 2021. godini u svim područjima života. Članovi radne skupine iznijeli su iskustva iz svojih organizacija vezano za slučajeve kršenja ljudskih prava prouzročena ratom u Ukrajini, a izneseni su i primjeri dobre prakse koji se odnose na prihvat Ukrajinskih izbjeglica i njihovo uključivanje u život lokalnih zajednica. Kao najveće izazove sudionici sastanka su istaknuli uključivanje na tržište rada i iskorištavanje ljudske tragedije u kriminalne svrhe (npr. trgovina ljudima, seksualno nasilje i sl.).
Zaključci sastanka doprinijeti će uspješnijem provođenju daljnjih aktivnosti Europske mreže tijela za jednakost i promicanju ljudskih prava i jednakosti.

Podijelite ovu objavu s drugima: