Održan sastanak o pristupačnosti pravosudnih tijela

U Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 9. ožujka održan je sastanak na temupristupačnosti pravosudnih tijela osobama s invaliditetom. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva pravosuđa, Uprave za strateški razvoj, informatizaciju i kapitalna ulaganja u pravosuđu, pomoćnica ministra Lana Letilović i načelnik Sektora Danijel Žutić, predsjednica Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara (HUPT-a) Mandica Knežević, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom (SOIH-a) Marica Mirić te iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom pravobraniteljica Anka Slonjšak, zamjenik Darijo Jurišić i savjetnik Marko Gotovac.Na sastanku je analizirana postojeća situacija pristupačnosti sudskih i drugih pravosudnih tijela s posebnim osvrtom na pojedina tijela zbog kojih je Ured postupao tijekom 2017. i 2018. godine. Sudionici sastanka upoznati su s pravomoćnom sudskom presudom donesenoj2017. godine u antidiskriminacijskoj parnici zbog nepristupačnosti Upravnog suda u Rijeci. Predstavnici Ministarstva pravosuđa izvijestili su o planu, načinu i mogućnostima osiguravanja pristupačnosti kod nepristupačnih građevina u kojima sjedišta imaju pravosudna tijela. Tijekom sastanka zaključeno je kako je potrebno zajednički inicirati predviđanje mogućnosti financiranja aktivnosti osiguravanja i poboljšavanja pristupačnosti pravosudnih tijela iz fondova Europske unije, uspostaviti aktivniju suradnju s Ministarstvom kulture zbog činjenice kako je veliki broj objekata u kojima su smještena pravosudna tijela kategoriziran kao kulturna dobra, te kako je potrebno pronaći odgovarajuća rješenja kako bi se pristupačnost osiguravala na odgovarajući način, posebice s obzirom na konvencijska načela (UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom) „univerzalnog dizajna“ i „razumne prilagodbe“.

Prilagodba