Održan sastanak na temu unaprjeđenja visokog obrazovanja za studente s invaliditetom

Održan sastanak na temu unaprjeđenja visokog obrazovanja za studente s invaliditetom

24. veljače 2022.Kategorije: Novosti

Održan sastanak na temu unaprjeđenja visokog obrazovanja za studente s invaliditetom

Sastanak savjetnica pravobraniteljice s predstavnicima Uprave za visoko obrazovanje i Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za znanost i visoko obrazovanje održan je na inicijativu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom dana 23. veljače 2022. u prostorima Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Glavna tema sastanka bila su studenti s invaliditetom i potpore i prilagodbe koje im je potrebno osigurati kako bi im se omogućilo studiranje na ravnopravnoj osnovi sa studentima bez invaliditeta. Na sastanku su sudjelovali v.d. ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, načelnica Odjela za akreditaciju u visokom obrazovanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje, načelnik Sektora za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja, voditeljica Službe za državne stipendije i druge potpore studentima, voditeljica Služba za kvalitetu visokog obrazovanja te voditeljica Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama te savjetnice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koje prate područje visoko obrazovanje osoba s invaliditetom.

Razgovaralo se o tome kako unaprijediti evidentiranje i prikupljanje podataka o studentima s invaliditetom te kako osigurati da svi studenti s invaliditetom na svim ustanovama visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj dobiju potrebnu podršku na jednak način i da postoje unificirane službe podrške. S tim u vezi smo napomenuli da nije jasno pod kojim uvjetima i na koju podršku i prilagodbe studenti s invaliditetom imaju pravo niti su razrađene procedure za njihovo osiguravanje. Praćenje koje provodi Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom pokazuje da su mehanizmi koji trenutno postoje izrazito neujednačeni, rezultat su zalaganja pojedinaca, a u velikoj mjeri i dalje opterećuju odnos sveučilišnih nastavnika i studenata s invaliditetom te im otežavaju studiranje na ravnopravnoj osnovi sa studentima bez invaliditeta. Studentima s invaliditetom nije osiguran prilagođen prijevoz, dovoljna asistencija na nastavi i izvan nje niti potrebna podrška u studentskim domovima. Rješenja koja postoje u praksi nisu sustavna i ovise o kapacitetima civilnog društva. Situacija je još teža na području veleučilišta i visokih škola.
Predstavnike Ministarstva i Agencije upoznali smo s radom Koordinacije pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i pozvali ih da sudjeluju na nekom od sastanaka kako bi se mogli pobliže upoznati s njezinim članovima i tako dobili neposredan uvid u probleme koje je potrebno riješiti. Razgovaralo se i o dokumentu Smjernice za razvoj socijalne dimenzije visokog obrazovanja koji je ocijenjen pozitivnim budući da dobro detektira probleme i predlaže odgovarajuća rješenja. Međutim, ono što izostaje je provedba. S tim u vezi je napomenuto kako postoje problemi u vođenju podataka o raznim aspektima visokog obrazovanja, a ne samo onih koji se odnose na studente s invaliditetom. Spomenuli smo i problem ljudskih resursa koji imaju službe za podršku studentima s invaliditetom pri sveučilištima: sve službe neovisno o broju studenata s invaliditetom koji određeno sveučilište ima zapošljavaju samo jednu osobu.
Iz Agencije su prisutne upoznali s procesom vanjskog vrednovanja visokih učilišta. 2017. godine proveden je posljednji ciklus akreditacije i vrednovanja koje su provodili domaći i strani stručnjaci prema standardima koje je razvio Akreditacijski savjet u koje su bili uključeni i članovi Nacionalnog savjeta za socijalnu dimenziju obrazovanja. 4 od 30 standarda kroz koje se provodi akreditacija tiču se položaja studenata s invaliditetom kao što je primjerice standard o podučavanju koje je usmjereno na studente. Ocjenjuje se i pristupačnost kao i podrška studentima s invaliditetom. Po završetku akreditacije donose se i preporuke, ali one nisu obvezujuće. U standardima se koristi širi pojam podzastupljene i ranjive skupine među kojima su obuhvaćeni i studenti s invaliditetom.
Predstavnicima Ministarstva ponovno je naglašena potreba uvrštavanja definicije studenata s invaliditetom te prava i obveze na razumnu prilagodbu u temeljni zakon s područja visokog unatoč svim u ovom trenutku postojećih smjernica, standarda prethodno opisanih. Vjerujemo da su se predstavnici Ministarstva prihvatili naša detaljno predočena obrazloženja.

Podijelite ovu objavu s drugima: