Održan sastanak ENNHRI radne skupine za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

Održan sastanak ENNHRI radne skupine za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

20. siječnja 2022.Kategorije: Novosti

Održan sastanak ENNHRI radne skupine za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

Dana 20. siječnja 2022. godine putem online platforme ZOOM održan je sastanak radne skupine Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) koja se bavi praćenjem provedbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u ovoj europskoj mreži institucija za ljudska prava ima status promatrača, te je na sastanku u ime Ureda sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Sastanak je organiziran s ciljem nastavka razmjene znanja i iskustava predstavnika nezavisnih nacionalnih institucija zaduženih za praćenje provedbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Tijekom sastanka je analizirano izvješće o aktivnostima provedenim tijekom 2021. godine te je konstatirano kako su uspješno ispunjeni planirani ciljevi. Također, predstavljen je plan rada radne skupine za 2022. godinu kojim su određene konkretne aktivnosti koje će se poduzimati s ciljem zaštite prava koja proizlaze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, rokovi za provedbu tih aktivnosti te uloga članova mreže ENNHRI u samoj provedbi.
Nakon predstavljanja plana rada za 2022. godinu, sudionici sastanka proveli su raspravu tijekom koje su iznijeli svoja iskustva iz prethodnog razdoblja. Poseban naglasak bio je na zaprimljenim pritužbama koje su se odnosile na utjecaj epidemioloških mjera na uživanje ljudskih prava i općenito kvalitetu života osoba s invaliditetom. U većini država osobe s invaliditetom smještene u ustanovama i različitim oblicima organiziranog stanovanja susreću se sa diskriminatornim određivanjem i primjenjivanjem zaštitnih mjera uslijed kojih im je ograničeno kretanje, sloboda izbora i komunikacija u znatno većoj mjeri nego ostalim građanima. Također, brojne socijalne usluge, rehabilitacijski i terapijski programi za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom ograničavaju se ili potpuno prekidaju zbog nemogućnosti pružatelja usluga da osiguraju pružanje usluga uz poštivanje propisanih mjera.
Osim poteškoća uzrokovanih pandemijom, predmet rasprave bilo je i usklađivanje nacionalnih zakonodavstava sa odredbama Konvencije. Naime, pojedine države još uvijek u svoje zakonodavstvo nisu implementirale definiciju osobe s invaliditetom usklađenu sa Konvencijom, a u većini država i dalje postoje brojni izazovi prilikom provedbe, odnosno prilikom stvarnog ostvarivanja i zaštite prava propisanih Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Zaključno, sudionici sastanka predstavili su aktivnosti svojih organizacija i iznijeli primjere dobre prakse i iskustva koja će se koristiti u daljnjem radu svake pojedine nezavisne institucije.

Podijelite ovu objavu s drugima: