Održan redovni sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse

Održan redovni sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse

20. studenoga 2022.Kategorije: Novosti

Održan redovni sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse

Dana 17. studenog 2022. godine održan je redovni sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse. Sastanak je održan putem videokonferencije i web platforme ZOOM, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je kao član radne skupine sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom od rujna 2015. godine je punopravni član Europske mreže tijela za jednakost (Equinet). Članstvo u Mreži obuhvaća brojne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta njezinih članica kroz međusobnu razmjenu iskustava. Rad u Mreži odvija se kroz radne grupe, seminare, klastere te razmjenu i prikupljanje informacija o radu i načinu rješavanja slučajeva diskriminacije. Radnu skupinu zaduženu za razvoj komunikacijske strategije i prakse čine predstavnici neovisnih tijela koja se bave pitanjima jednakosti i nediskriminacije u cijeloj Europi.
Redovan radni sastanak ove radne skupine održan dana 17. studenog 2022. godine poslužio je kako bi se razmijenila mišljenja i iznijeli prijedlozi u odnosu na najavljeni prijedlog obvezujućih standarda tijela za jednakost. Članovi radne skupine ukazali su na moguće izazove u proceduri koja slijedi vezano za donošenje i usvajanje obvezujućih standarda te su izneseni prijedlozi o aktivnostima i ulozi tijela za jednakost u cijelom tom procesu.
Također, tijekom sastanka su podijeljeni radni zadaci u odnosu na predstojeće aktivnosti radne skupine, s posebnim naglaskom na edukacije djelatnika tijela za jednakost o inkluzivnom dizajnu u komunikaciji kojima će se utjecati na osiguranje pristupačnosti digitalnih sadržaja osobama s invaliditetom te edukacije o jačanju odnosa sa medijima kao važnim dionicima u podizanju razine svijesti društva o važnosti osiguranja ravnopravnosti i uključenosti ranjivih skupina u sve životne aktivnosti.
Izneseni prijedlozi, razmijenjena iskustva i zaključci sastanka koristiti će se u daljnjem radu i aktivnostima kako Equineta, tako i svih pojedinih članica, odnosno institucija koje u svojim državama promiču ljudska prava i jednakost.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave