Održan prvi sastanak radne grupe za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom pri Europskoj mreži nezavisnih institucija za ljudska prava

Održan prvi sastanak radne grupe za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom pri Europskoj mreži nezavisnih institucija za ljudska prava

4. veljače 2021.Kategorije: Novosti

Održan prvi sastanak radne grupe za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom pri Europskoj mreži nezavisnih institucija za ljudska prava

4. veljače 2021. održan je prvi sastanak radne grupe za Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom pri Europskoj mreži nezavisnih institucija za ljudska prava. Članovi grupe – predstavnici pravobranitelja i institucija za ljudska prava iz gotovo europskih zemalja govorili su o aktivnostima koja su njihova tijela provela u svrhu praćenja, promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom u prošloj godini i jednoj aktivnosti koja je planirana u ovoj godini. Definiran je i plan rada radne grupe. O aktivnostima pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Hrvatske na sastanku je govorila savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie.
Predsjednica radne grupe iz institucije Pravobranitelja Gruzije uvodno je istaknula kako je prošla godina bila vrlo teška uslijed pandemije COVID-a 19 koja je stvorila okolnosti zbog kojih su tijela trebali prilagoditi svoj rad. Radna grupa je uspješno nastavila s radom. Od provedenih aktivnosti spomenula je izdavanje dva newslettera kao priliku da se podijele iskustva na nacionalnoj razini i upozna s aktivnostima na međunarodnoj razini. Održan je i sastanak s Okvirom za praćenje provedbe KPOSI na razini EU-a, webinar o praćenju COVID-a 19 na terenu, a pripremljen je i izvještaj o radu u 2020. godini.
Predstavnik ombudsmana Finske govorio je o materijalima za edukaciju o KPOSI koje su izradili kao i istraživanju provedbe temeljnih prava u stambenim jedinicama. Jedan od zaključaka istraživanja je bio da osoblje treba više pažnje posvetiti člancima KPOSI, posebno člancima 9, 12, 14 i 19. Priprema se tematski online upitnik na temu iskustva osoba s invaliditetom u pristupu pravosuđu jer ne postoje podaci na tom području, a postoji percepcija da postoje problemi.
Njemački institut za ljudska prava poslao je Vrhovnom sudu mišljenje o trijaži uz preporuku da parlament donese zakon o trijaži u kojem neće biti diskriminacije. Mišljenje je izrađeno kao odgovor na upozorenje interesnih skupina kako su u ranoj fazi pandemije osobe s invaliditetom bile u riziku da zbog preopterećenosti zdravstvenog sustava budu izložene medicinskoj nebrizi. Upute za trijažu predviđale su da se u slučaju nedostatka kapaciteta, osnovano na zastarjelom okviru, osobe kojima je potrebna podrška smatraju kao one koji imaju manje šanse za preživljavanje mada to nije povezano. Institut je to u svom mišljenju ocijenio diskriminacijom na osnovi invaliditeta i tražio da se izmijeni. Ujedno izrađuju paralelno izvješće o provedbi KPOSI u Njemačkoj, iako je Odbor odgodio rasprave.
Iz ombudsmana Ukrajine naveli su kako su primili 44 pritužbe vezane uz diskriminaciju osoba s invaliditetom. Tijekom lokalnih izbora provjeravali su pristupačnost biračkih mjesta uključujući ona u ustanovama, a u timu su bile i osobe s invaliditetom. Pripremaju posjete ustanovama kako bi ispitali pristupačnost.
Predstavnik Komisije za jednakost i ljudska prava Velike Britanije govorio je o istraživanju socijalnih usluga koje su proveli kao i analizi načina kako se provode procjene o potrebi usluga vezanih uz čl. 19. S obzirom da KPOSI nije inkorporirana u zakonodavstvo, napravili su model onoga kako bi izgledalo uključivanje čl. 19 u zakonodavstvo uz promicanje načela izbora i kontrole. Proveli su i nacionalno istraživanje o sputavanju u obrazovanju i o tome bilježe li škole podatke o korištenju mjera sputavanja s obzirom na to da je malo dostupnih podataka, a ti podaci pokazuju da su djeca s teškoćama posebno oni s intelektualnim teškoćama u većem riziku od sputavanja. Ispituju i položaj osoba s invaliditetom kao počinitelja kaznenih djela s obzirom da su prepoznali kako pravosudni sustav ne osigurava razumnu prilagodbu niti sustavno planira zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u tom kontekstu.
Predstavnica Javnog branitelja prava Češke govorila je o radu na izradi pokazatelja provedbe KPOSI. S obzirom da nedostaju podaci na temelju kojih bi mogli pratiti napredak, kontaktirali su nadležne službe i signalizirali da se usmjere na njihovo prikupljanje. Promišljaju o načinu na koji obavljaju posjete ustanovama kako bi ih učinili učinkovitijima. Privremeno su odgodili posjete ustanovama, ali kako nema promjena, planiraju ih nastaviti. Proveli su istraživanje o stanju deinstitucionalizacije s obzirom na to da nije bilo podataka o tome koliko je ustanova, niti koliko je osoba s invaliditetom u njima. Od planiranih aktivnosti spomenuti su razgovori s ministarstvom vezano uz fizičku i komunikacijsku pristupačnost izbora, a planira se istražiti I dostupnost osobne asistencije. Odgođeno je razmatranje Odbora za prava osoba s invaliditetom.
Danski institut za ljudska prava proveo je istraživanje o posljedicama pandemije COVID-a 19 u stambenim jedinicama (bivšim ustanovama) na temelju 20 intervjua s korisnicima. Na temelju toga su ustanovili da je došlo do ozbiljnih posljedica na živote osoba u ovom obliku skrbi prvenstveno s obzirom na izolaciju i ograničavanje kretanja kao i zabranu posjeta. Vlada priprema novi zakon o epidemiji. Institut kao neizravnu diskriminaciju na osnovi invaliditeta tretira odluku Vijeća koje daje preporuke za uvrštenje lijekova da neće preporučiti nabavu Spinraze. Vijeće navodi da bi poboljšanje zdravlja bilo neznatno i ne bi opravdavalo troškove na što Institut odgovara da dobrobit lijeka razmatraju iz pozicije zdravih osoba, pri čemu se učinak iz pozicije invaliditeta ne uzima u obzir.
Ostali sudionici su izrazili zabrinutost zbog odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Strøbye and Rosenlind v. Denmark koja potvrđuje zakonitost uskraćivanja prava glasa za osobe lišene poslovne sposobnosti. S tim u vezi Institut će započeti dijalog s Ministarstvom pravosuđa kako bi osigurali da što manje ljudi izgubi pravo glasa temeljem zakona koji sadrži takve odredbe.
Predstavnica Ureda visokog povjerenika za ljudska prava obavijestila je nazočne kako Odbor za prava osoba s invaliditetom izrađuje opći komentar na čl. 27. KPOSI. Nacrt se može naći na https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GeneralDiscussions.aspx
Informacije o regionalnim konzultacijama o deinstitucionalizaciji mogu se naći na: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
Savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom govorila je o aktivnostima Ureda na uključivanju studenata s invaliditetom u visoko obrazovanje i planiranom ispitivanju iskustva osoba s invaliditetom u pandemiji.
Predstavnica Ombudsmana Grčke govorila je o prvom nacionalanom planu za osobe s invaliditetom koji je Vlada donijela, a predstavnik Portugala posebno je naglasio kako uslijed preopterećenosti zdravstvenog sustava u Portugalu ljudi umiru zbog drugih bolesti koje nisu vezane uz COVID jer ne mogu doći do zdravstvene njege.
U Irskoj je aktualna rasprava o potpomognutom samoubojstvu pa je Irska komisija za jednakost i ljudska prava podnijela mišljenje na prijedlog zakona na temelju mišljenja Odbora u kojem su istaknuli kako je potrebno usvojiti standard ljudskih prava i odredbe odlučivanja uz podršku. Upozorili su i na nedostatke u podršci osobama s invaliditetom i uslugama palijativne skrbi kao i drugih usluga u zajednici čiji nedostatak dovodi do teške situacije zbog kojih bi se osobe mogle odlučiti na potpomognuto samoubojstvo.
Predstavnica Europskog foruma za osobe s invaliditetom govorila je o njihovom radu vezanom uz pristup cijepljenju, a rade i na praćenju izrade EU strategije za osobe s invaliditetom. Odgođeno je i razmatranje o provedbi KPOSI u EU.
EDF-ov izvještaj o COVID-u 19 može se naći na:
https://www.edf-feph.org/publications/human-rights-report-impact-of-covid-19-on-persons-with-disabilities/
U Gruziji provode obilaske psihijatrijskih ustanova kako bi provjerili kako se provode epidemiološke mjere. Prate programe inkluzivnog obrazovanja, rade na izvještaju o pravu žena s invaliditetom, a planiraju kampanju podizanja razine svijesti u osiguravajućim društvima kako bi ih informirati o diskriminaciji na osnovi invaliditeta. Provode i edukaciju za lokalne dužnosnike o pristupačnosti.
Predstavnica Estonije pozvala je sudionike sastanka da podijele način na koji njihove zemlje planiraju provesti Direktivu kojom će se zabraniti plastika za jednokratnu upotrebu (DIRECTIVE (EU) 2019/904 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment). Hoće li zemlje tražiti da osobe s invaliditetom budu izuzete od primjene ove direktive?
Od planova za rad grupe u sljedećoj godini spomenuta je anketa članova o područjima o kojima bi željeli čuti iskustva iz drugih zemalja. Ovisno o kapacitetima pripremit će se pregled provedbe određenih članaka KPOSI u Europi, a planira se i doprinos grupe izradi Strategije za osobe s invaliditetom EU-a.

Podijelite ovu objavu s drugima: