Održan okrugli stol Distancirano socijalni

Okrugli stol održan je 7.6.2022. godine u Domu za starije osobe „Kantrida“ u Rijeci kao dio javne kampanje za zagovaranje prava osoba s invaliditetom koju provodi udruga Društvo za istraživanje i potporu (DiP) iz Rijeke, a ujedno i aktivnost iz programa pružanja socijalnih usluga „DIP-ov klub mladih”.

Komunikacijska kampanja pod nazivom Distancirano socijalni je aktivnost iz programa pružanja socijalnih usluga poludnevnog boravka i mobilnog tima za socijalnu uslugu psihosocijalne podrške koja je financirana od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Primorsko-granske županije, Grada Rijeka, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i ostalih donatora.

Okrugli stol je imao za cilj odgovoriti na pitanja o dovoljnom broju pružatelja socijalnih usluga u Primorsko-goranskoj županiji te kako unaprijediti kvalitetu istih u zajednici za skupinu osoba kojima je potrebna podrška i skrb, mlade s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i/ili invaliditetom s kombiniranim teškoćama.

Na okruglom stolu je predstavljen Priručnik za zagovaranje prava osoba s invaliditetom te ujedno i najavljena izrada Alternativnog izvješća o potrebama osoba s invaliditetom i socijalnim uslugama u Primorsko-goranskoj županiji- predstavljanje dosadašnjih rezultata temeljem prikupljenih podataka mapiranjem potreba i usluga te rezultatima i zaključcima prethodno održanih okruglih stolova.

Okruglom stolu Distancirano socijalni sudjelovala je savjetnica Tea Rubeša iz Područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Rijeci.

Prilagodba