Održan godišnji seminar tijela za ravnopravnost Europske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI)

Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) održala je 28. i 29. rujna 2020. godine godišnji seminar tijela za jednakost, s posebnim naglaskom na temu „Udruživanje snaga za prenošenje poruke o jednakosti i različitosti“. Seminar je organiziran u Strasbourgu (Francuska), a putem online videokonferencije na seminaru je pred oko dvije stotine sudionika izlagalo preko dvadeset predstavnika tijela za jednakost iz cijeloga svijeta.
Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) jedinstveno je tijelo za praćenje zaštite i kršenja ljudskih prava koje se specijaliziralo za pitanja koja se odnose na borbu protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Europi. Predstavnici europskih tijela za jednakost odabrali su ovu temu za godišnji seminar 2020. godine s ciljem pronalaženja načina kojim bi svi dionici uključeni u borbu protiv rasizma, netolerancije i diskriminacije učinkovitije prenosili svoje poruke te kako bi se osnažila suradnja i utjecaj u zajedničkom djelovanju na promicanju jednakosti i borbe protiv rasizma, netolerancije i diskriminacije.
Sudionici seminara tijekom dva dana provodili su rasprave i razmjenjivali iskustva o tome zašto je nužno i na koji način učinkovito komunicirati i prenositi poruke o jednakosti i različitosti, definirani su oblici, sadržaj i ciljevi komunikacijskih strategija te su raspravljeni modeli i podijeljena iskustva koja će doprinijeti uspostavljanju uspješne suradnje i partnerstva s konvencionalnim medijima. Također, posebna pažnja posvećena je uspostavljanju učinkovite komunikacije s mladima s ciljem podizanja razine svijesti o ljudskim pravima i nediskriminaciji, stavljajući naglasak na Internet i društvene mreže te nužnost borbe protiv govora mržnje na istima.
Tijekom seminara predstavljeni su brojni primjeri dobre prakse u uspješnoj komunikaciji tijela za jednakost prema javnosti s ciljem podizanja razine svijesti o ljudskim pravima i nediskriminaciji.
Posebno ističemo primjer koji je predstavio Brian Dawson (Irska Komisija za ljudska prava i jednakost) – nacionalnu kampanju pod nazivom „Because we’re all human. Means we’re all equal“ – koja je provedena u Irskoj s ciljem podizanja razine svijesti o predrasudama i stereotipima koji onemogućavaju dostojanstveno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svakodnevnom životu. Cilj kampanje bio je osvijestiti društvo o tome da stotine tisuća osoba s invaliditetom također imaju pravo dostojanstveno živjeti i sudjelovati u svakodnevnim životnim aktivnostima, bilo u vrtiću, školi, na radnom mjestu te u kulturnim, zabavnim, sportskim i svim drugim aktivnostima. Tijekom kampanje snimljeno je i svakodnevno prikazivano trinaest ljudi iz cijele Irske, osoba s invaliditetom, svih vrsta oštećenja, kako dijele svoja životna iskustva i ukazuju na prepreke na koje nailaze.
Više informacija i primjeri iz kampanje dostupni su putem poveznica:
https://www.ihrec.ie/allhumanallequal/
https://vimeo.com/343627940
Izlaganja sudionika, razmjena iskustava i primjeri dobre prakse, kao i prijedlozi izneseni tijekom seminara, poslužiti će tijelima za ravnopravnost, međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava i ostalim sudionicima za osnaživanje međusobne suradnje i jačanje utjecaja komunikacije prema javnosti.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom online seminaru prisustvovao je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.

Prilagodba