Odobren projekt “ADOBE” – ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS AND SERVICES IN BORDER AREAS

Odobren projekt “ADOBE” – ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS AND SERVICES IN BORDER AREAS

U Osijeku je 26. veljače 2020. godine u prostorijama Osječko-baranjske županije održan radni sastanak projektnih partnera koji sudjeluju u provedbi projekta “ADOBE” – ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS AND SERVICES IN BORDER AREAS.
VIŠE: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom aktivno je sudjelovala u pronalasku i udruživanju partnera za prijavu na natječaj za projekte prekogranične suradnje Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 raspisan početkom 2019. godine. Preporuku pravobraniteljice upućenu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pograničnom području o prijavi na ovu vrstu natječaja, a s ciljem osiguranja pristupačnosti turističkih usluga osobama s invaliditetom, uvažila je Osječko-baranjska županija te je uz podršku pravobraniteljice osmišljen i prijavljen projekt „ADOBE – pristupačna turistička odredišta i usluge u pograničnim područjima“. U veljači 2020. godine odobreno je financiranje projekta te isti započinje s provedbom 01. ožujka 2020. Uz Osječko-baranjsku županiju kao glavnog nositelja projekta, u istomu će sudjelovati Županija Baranja kao partner iz Mađarske te Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kao podržavajući partner. Provedbom projekta želi se poboljšati pristupačnost turističkih odredišta i usluga u pograničnom području Hrvatske i Mađarske, posebno Osječko-baranjske županije i Županije Baranja te tako omogućiti osobama s invaliditetom uživanje u svim uslugama na ravnopravnoj osnovi s drugima.
Na održanom radnom sastanku predstavnici projektnih partnera utvrdili su rokove i detalje provedbe projektnih aktivnosti te uspostavili upravljačke mehanizme koji će osigurati provedbu samog projekta.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.