Obveza pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora

Obveza pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora

U rujnu ove godine za javna tijela čije su mrežne stranice izrađene poslije 23. rujna 2018. stupa na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Za sva ostala tijela primjena ovog Zakona započinje 23. rujna 2020. godine.

TEKST: U Republici Hrvatskoj 23. rujna 2019. godine za javna tijela čije su mrežne stranice izrađene poslije 23. rujna 2018. stupa na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, 17/19). Za sva ostala tijela primjena ovog Zakona započinje 23. rujna 2020. godine. Na taj način hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).

Cilj donesene Direktive je ostvarivanje usklađenog djelovanja kako bi se osiguralo da su digitalni sadržaji u potpunosti dostupni osobama s invaliditetom, kako bi se pružila bolja kvaliteta života i putem lakšeg pristupa javnim uslugama i kulturnim sadržajima. To konkretno znači da će primjena standarda osigurati izgled i funkcije mrežnih stranica koje će biti prilagođene osobama s invaliditetom na način da su zadovoljena načela: mogućnost opažanja – korisnici moraju moći vidjeti podatke koji se prikazuju (ne mogu biti nevidljivi svim njihovim osjetilima), operativnost – korisnici moraju moći upravljati sučeljem (sučelje ne može zahtijevati interakciju koju korisnik ne može izvršiti), razumljivost – korisnici moraju moći razumjeti informacije, kao i rad korisničkog sučelja (sadržaj ili operacija ne smiju biti izvan njihova razumijevanja) i stabilnost – korisnici moraju moći pristupiti sadržaju uz sav razvoj tehnologije (bez obzira na razvoj tehnologija, sadržaj bi trebao ostati jednako dostupan).

Nadzor nad provedbom ovog Zakona obavlja Povjerenik za informiranje, a Zakonom se propisuju novčane kazne za prekršajno odgovorno tijelo javnog sektora i za odgovornu osobu.